Паратрофия. Правильно ли вскармливается ваш ребенок? (укр.)

Паратрофия. Правильно ли вскармливается ваш ребенок? (укр.)

Паратрофія. Чи правильно вигодовується ваша дитина?

Який вiн гарненький, повненький, круглi щiчки, "пухкенькi" нiжки та рученята. Всi мами-сусiдки заздрять, що маса вашої дитини аж на кiлограм перевищує норму. А який хороший апетит! Малюк з'їдає все, що ви даєте, i ще хоче. Однак не поспiшайте радiти. У вашої дитини - паратрофiя.

Що таке паратрофiя?

Її дiагностують у дiтей раннього вiку (перших трьох рокiв життя), якщо маса тiла перевищує належнi показники на десять вiдсоткiв i бiльше.

В розвитку цiєї недуги мають значення як зовнiшнi, так i внутрiшнi фактори. Проте, як правило, провiдну роль у формуваннi даного розладу харчування надають алiментарному фактору - такому, що пояснюється дефектами у вигодовуваннi дитини.

Що "не так" у харчуваннi?

Родичi, зазвичай, обурено сприймають дiагноз лiкаря. Яка це хвороба, коли маля так гарно їсть усе, що пропонується! А бабусi стверджують, що так само годували й своїх дiтей: кашi, картопляне пюре, солодощi... I нiчого, виросли здоровими!

Справа в тому, що причиною появи паратрофiї у малюкiв стає власне не кiлькiсть їжi, хоч i вона вiдiграє не останню роль, а порушення збалансованостi мiж основними складовими частинами рацiону. В будь-якому харчуваннi, маляти чи дорослого, треба дотримуватися принципу нормального спiввiдношення мiж основними iнгредiєнтами їжi: бiлками, жирами та вуглеводами.

Проаналiзуйте, якi саме продукти найбiльше полюбляє ваш "пухкенький" малюк. Напевно, це борошнянi страви, "бiлi" (молочнi) кашi, коров'яче молоко з його розведенням круп'яними вiдварами. Те ж саме стосується коров'ячого молока. Часто, коли вiдсутнє грудне молоко, мами якомога швидше замiнюють його коров'ячим, розвiвши круп'яними вiдварами, якi теж мають калорiйнiсть, та ще й з додаванням великої кiлькостi цукру. Раннє привчання малюка до киселiв, солодких сокiв, картопляного пюре, варення, меду - пряма дорога до недуги.

Часто з'ясовується, що, разом iз перевантаженням вуглеводами, дитина недоотримує iншi iнгредiєнти - споживає мало бiлкiв (м'ясо, сир, жовток), жирiв (рослинна та вершкова олiї, вершки).

Невже, це - недуга? Або кiлька слiв про "борошняну" хворобу

Термiн "борошняна" хвороба iснує в медицинi вже давно. Надлишок вуглеводiв у харчуваннi дитини призводить до напруження i виснаження ферментних систем шлунка, печiнки, пiдшлункової залози, кишечника. При цьому утворюються органiчнi кислоти, порушується звичайний склад мiкроорганiзмiв кишечника, виникає дисбактерiоз. У разi надлишкового надходження з їжею вуглеводiв, посилюється видiлення iнсулiну, прискорюється процес використання вуглеводiв у синтезi жирiв. Це веде до поповнення жирових запасiв у пiдшкiрнiй основi живота, стегон, але на груднiй клiтцi їх вiдкладається менше (за жiночим типом). Жир, утворений із вуглеводiв, має здатнiсть утримувати воду (гiдрофiльнiсть). Дитина тому виглядає великою, повною. Якщо спостерiгається значне зменшення бiлка в рацiонi малюка, у нього виникають набряки повiк, посилюється гiдрофiльнiсть тканин, зменшується їх пружнiсть. Недостатність овочів, м'ясних страв у раціоні створюють в органiзмi дефiцит калiю, натрiю, магнiю, кальцiю i призводить до порушення мiнерального обмiну. А відсутня забезпеченiсть органiзму бiлком, вiтамiнами (особливо групи В, А, Е, D, фолiєвою кислотою) створює умови для розвитку анемiї, рахiту, виникає схильнiсть до спазмофiлiї.

Недостатнiсть в органiзмi вiтамiну В1 (тiамiну) пов'язана з надлишковим надходженням в органiзм вуглеводiв, а також iз швидким зростанням маси. Пригнiчування обмiну вуглеводiв, що виникає в разi дефiциту вiтамiну В1, веде до погiршання енергетичного забезпечення органiзму, накопичення недоокислених продуктiв, виникнення явищ iнтоксикацiї. Особливо страждають функцiї центральної нервової системи, м'язiв скелета i внутрiшнiх органiв.

Бiлкова i вiтамiнна недостатнiсть призводять до зниження iмунiтету, неспецифiчного захисту. Тому такi дiти часто хворiють на пневмонiї, кишковi, респiраторнi вiруснi та iншi iнфекцiйнi захворювання. Паратрофiя супроводжує деякi алергiйнi, ендокриннi та спадковi захворювання обмiну речовин.

"Молочний" розлад харчування

На вiдмiну вiд "борошняної хвороби", розлад харчування, який називають "молочний" або бiлковий, у малюкiв виявляють рiдше. Вiн формується, як правило, при вигодовуваннi дітей переважно молочними продуктами i несвоєчасному введеннi овочевого пригодовування, фруктово-овочевих добавок, якi забезпечують органiзм мiнеральними речовинами та вiтамiнами. До бiлкового розладу ведуть також надмiрне споживання дiтьми сиру, бiлкового енпiту, згущеного та сухого молока i вiдсутнiсть у меню фруктово-овочевих вiдварiв, свiжих сокiв, овочевих та фруктових пюре. За такого харчування дитина в 2,5-3 рази бiльше отримує бiлкiв та жирiв i менше вуглеводiв.

Збiльшена кiлькiсть бiлка в рацiонi дитини, в першу чергу, вiдображається на функцiональному станi шлунково-кишкового тракту. Бiлок зв'язує вiльну соляну кислоту, гальмує роботу пiдшлункової залози, пригнiчує шлункову секрецiю, видiлення жовчних кислот. Порушується перистальтика кишок, тому в таких дiтей часто виникають закрепи. Каловi маси стають щiльними, в кишках переважають процеси гниття. Затримка випорожнень, швидке всмоктування води, токсичнi речовини, що видiляються під час гниття, спричиняють iнтоксикацiю органiзму. Зростає навантаження на нирки, печiнку. Сеча має запах амiаку, подразнює шкiру, сприяє появi попрiлостей у дiлянцi сiдниць, пахових складках.

Низька кислотнiсть шлункового соку веде до порушення засвоєння залiза i виникнення залiзодефiцитної анемiї. Однобiчне вигодовування молочними продуктами, багатими на кальцiй, створює ризик гiпервiтамiнозу D під час лiкування таких дiтей препаратами вiтамiну D.

Як розпiзнати паратрофiю?

У таких дiтей шкiра блiда, спостерiгаються надлишкове вiдкладання жиру в пiдшкiрнiй основi, зниження пружностi тканин i тонусу м'язiв. Можуть бути вираженi навiть прояви рахiту. Часто виникають алергiйнi реакцiї. Дитя виглядає повним, вгодованим. Спостерiгається схильнiсть до порушення роботи кишок (закрепи), дисбактерiозу, анемiї.

Дiти з паратрофiєю часто мають характерну будову тiла: коротка шия, широка грудна клiтка, вузькi лопатки, округлi форми тiла. Легко виникають порушення шкiрної мiкроциркуляцiї, є схильнiсть до попрiлостей у природних складках шкiри.

Про лiкування

Перш за все, необхiдно усунути першопричину появи недуги - вiдкоригувати харчування. Для цього вам обов'язково варто порадитися з дiльничним педiатром. Разом iз ним розрахуйте необхiдну кiлькiсть усiх поживних речовин, яка б вiдповiдала вiку малюка та його масi тiла. Далi поетапно починайте рацiональне харчування.

Спершу необхiдно зробити розвантаження. Воно передбачає уповiльнення темпiв зростання маси тiла в межах середньовiкових показникiв, а також змiну стереотипу, що виник у результатi незбалансованого харчування малюка. Це досягається шляхом зменшення об'єму їжi та енергетичної цiнностi рацiону. За високого вмiсту жирiв, бiлкiв у материнському молоцi зменшити його енергетичну цiннiсть можна шляхом скорочення часу прикладання до грудей (до 7-10 хвилин). Якщо є необхiднiсть, як догодовування можна використати знежирений енпiт, кефiр.

За деяких форм паратрофiї у дiтей із вираженою повнотою рекомендується проводити розвантаження шляхом зменшення об'єму їжi в першi 5-7 днiв до 1/3, наступнi 5-7 днiв - до 1/2, згодом - 2/3 або 3/4 вiд повного об'єму їжi, з урахуванням її переносимості, апетиту малюка, характеру випорожнень. Обмеження об'єму до 1/3-1/2 показанi також дiтям iз бiлковою iнтоксикацiєю, тобто такою, що виникла в результатi тривалого перевантаження рацiону бiлковими продуктами. Недостатня до необхiдного об'єму кiлькiсть молока повинна компенсуватися споживанням рiдини у виглядi вiдварiв iз шипшини, овочевих вiдварiв, свiжих фруктових сокiв.

За "борошняних" розладів харчування, в першу чергу, треба обмежити вживання рафiнованих вуглеводiв, каш, борошняних виробiв. У рацiонi таких дiтей застосовують гомогенiзованi овочево-фруктовi пюре, тертi яблука, банани. Якщо виникає необхiднiсть, частину цукру замiнюють ксилiтом. Виключають iз меню солодкi та консервованi соки, солодке згущене молоко, висококалорiйнi сумiшi та напої. Кашi та киселi замiнюють овочевими пюре, супами без картоплi. Бажано в дiєтi таких дiтей використовувати кабачки, гарбузи, що містять мiкроелементи i вiтамiни. Вже на етапi розвантаження хворим iз "борошняним" типом розладу харчування пропонують страви, багатi на бiлок.

Наступним кроком до правильного харчування має стати промiжний етап, необхiдний для пристосування дитини до нових умов вигодовування i проведення змiн у рацiонi. Так, за "борошняних" розладів для усунення дефiциту бiлка використовують бiлковий енпiт, сир, бiлкове молоко, страви з м'яса, риби, протерту курячу або телячу печiнку, жовток.

За бiлкових розладів харчування частину молочних продуктiв замiнюють овочевими та фруктовими пюре, протертими овочевими супами. Рисову, гречану кашi, "Геркулес" готують на овочевих вiдварах. Широко застосовують муси, тертi сирi яблука, гомогенiзованi овочево-фруктовi консервованi пюре, компоти. Дiтям першого пiврiччя життя ранiше вводять овочеве пригодовування (в 3,5-4 мiсяцi).

Останній етап - оптимальне харчування. В цей перiод дитина отримує добовий об'єм їжi вiдповiдно до її вiкових норм.

Лише коли ви бачите, що малюк адаптувався до правильного збалансованого харчування, доводьте об'єм їжi до вiкової норми.

Ольга Федорцiв, професор, доктор медичних наук, лiкар-педiатр.

Моя дитина. 1-й рiк життя