15 лютого - у Міжнародний день дітей, хворих на рак

15 лютого - у Міжнародний день дітей, хворих на рак

Щорічно 15 лютого - у Міжнародний день дітей, хворих на рак - світова громадськість акцентує увагу на проблемах медико-соціальної допомоги онкохворим дітям.

За рівнем захворюваності дітей злоякісними захворюваннями Україна посідає одне з останніх рангових місць у світі, проте рівень смертності перевищує аналогічні світові показники, що свідчить про суттєві проблеми у виявленні, обліку та наданні медичної допомоги дітям зі злоякісними пухлинами. Негативна демографічна ситуація, високий рівень смертності та інвалідності дітей через онкозахворювання виводить проблеми дитячої онкології за межі суто медичні та вказує на загальнодержавний характер проблеми.

В Україні протягом останніх п'яти років рівень захворюваності дітей віком до 14 років на злоякісні новоутворення утримується на рівні 11—12 випадків на 100 тис. дитячого населення; у розвинутих європейських країнах - 14-15 випадків.

Злоякісні новоутворення дитячого віку посідають 7 місце у структурі дитячої інвалідності.

За показниками смертності від злоякісних новоутворень дітей зазначеного віку Україна займає 5 місце в Європі (5 випадків на 100 тис.дитячого населення).

В структурі злоякісних новоутворень у дітей І місце займають лейкози - 33%, ІІ місце - злоякісні новоутворення головного мозку та інших відділів нервової системи - 19%, на ІІІ місці - лімфоми - 13%.