Реформування системи піклування над дітьми в Україні шляхом розвитку інституту прийомних сімей

Реформування системи піклування над дітьми в Україні шляхом розвитку інституту прийомних сімей

Міжнародний проект „Реформування системи піклування над дітьми в Україні шляхом розвитку інституту прийомних сімей”

Складна соціально-економічна ситуація в українському суспільстві безпосередньо впливає на один з найбільш важливих його елементів – українські сім’ї (їх норми, цінності), відображається на загальному соціальному контексті, формуючи середовище, в якому ці сім’ї існують. Один з висновків Національного звіту про стан сімей в Україні у 2002 році стверджує, що, на жаль, “сім’я і шлюб все більше втрачають свої соціальні функції”. Саме сімейні проблеми та конфлікти спричиняють значну кількість негативних явищ, з яких найшвидше зростає явище біологічного і соціального сирітства.

Сьогодні за офіційною статистикою в Україні загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складає 100679 осіб. Слід зазначити, що це число лише приблизно відображає реалії життя, оскільки безпритульні діти, діти-жебраки, діти, що перебувають у диспансерах і т. п., не враховані у цій цифрі. Дослідження ЮНІСЕФ, проведене у 2001 році, виявило, що у порівнянні з 1995 роком кількість біологічних і соціальних сиріт збільшилась у 1,5 рази.

Родичі піклуються приблизно про 61600 біологічних та соціальних сиріт. Інші (невсиновлені чи без опіки/піклування), через відсутність альтернативних форм піклування, перебувають у державних інституціях, де позбавлені виховного впливу сім’ї.

З метою реформування державної системи піклування над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської турботи, у напрямку перетворення її на сімейно-орієнтовану Християнський дитячий фонд України (ХДФ) і Нідерландська організація Stichting Op Kleine Schaal (OKS) розпочинають реалізацію спільного проекту “Реформування системи піклування над дітьми в Україні шляхом розвитку інституту прийомних сімей”. Проект підтриманий урядом Королівства Нідерланди і триватиме три роки.

Мета проекту:

Розробка, апробація та впровадження моделі пошуку, залучення, підготовки та підтримки існуючих та потенційних прийомних сімей для сприяння реформуванню існуючої в Україні системи соціального догляду за дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, в напрямку перетворення її на сімейно-орієнтовану.

Загальні завдання

• Сприяти реформі системи догляду за дітьми в Україні в напрямку забезпечення сімейного середовища для дітей-сиріт.

• Зміцнювати сім’ї: як біологічні чи утворені внаслідок повторного шлюбу, так і опікунські чи прийомні сім’ї.

• Сприяти формуванню у суспільстві почуття відповідальності за долю потребуючих дітей, передаючи громадянам знання та розуміння їх потреб.

• Сприяти фізичному та ментальному здоров’ю дітей та молоді шляхом забезпечення безпечного і виховного місцеперебування – середовища, де б вони могли задовольнити свої потреби у розвитку, уникнути відставання, підтримувати безпечні і сповнені турботи сімейні стосунки.

Результати проекту:

• Розробка системи залучення і навчання прийомних батьків та батьків дитячих будинків сімейного типу, підтримки їх виховної дії щодо прийомних дітей.

• Підготовка та апробація навчальних курсів для соціальних працівників щодо підтримки прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

• Впровадження механізмів соціальної підтримки прийомних сімей, погоджених і затверджених державними установами та неурядовими організаціями локального рівня.

• Розробка системи підготовки потенційних прийомних дітей на розміщення в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

• Підвищення рівня поінформованості громадськості шляхом залучення представників засобів масової інформації до висвітлення проблематики прийомних сімей, заохочення громадян приймати дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у свої сім’ї.

• Сприяння реформуванню дитячих будинків та інтернатів у напрямку впровадження сімейно-орієнтованих форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основні заходи:

Проектом передбачено провести наступні заходи: розробка та впровадження тренінгової програми для підготовки групи тренерів; проведення семінарів-тренінгів для журналістів; проведення семінарів/круглих столів з представниками державних установ, неурядових організацій та засобів масової інформації; створення спеціальних рубрик у регіональних видіннях; проведення тренінгів для навчання батьків, які будуть готові прийняти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у свої сім’ї; організація та проведення довгострокових тренінгів для підготовки дітей-сиріт до розміщення у прийомні сім’ї; друк посібників для прийомних батьків та "Книг життя" для прийомних дітей; створення 4 мобільних інформаційно-консультаційних центрів для прийомних батьків та батьків-вихователів з дитячих будинків сімейного типу; проведення тренінгів для соціальних працівників та вихователів шкіл-інтернатів; заснування служб, які будуть займатися розміщенням дітей зі шкіл-інтернатів у прийомні сім’ї.

Анна Притиск

Администратор проекта

Христианский детский фонд

//www.ccf.kiev.ua/ .

//ccf.kiev.ua/ .