Щодо розвитку системи соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді на 2010 рік

Щодо розвитку системи соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді на 2010 рік

Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко підписав Наказ "Про затвердження плану впровадження Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді на 2010 рік".

План розроблено задля забезпечення доступності та якості соціальних послуг, запровадження ефективного механізму фінансування й управління системою соціальних послуг, на виконання Концепції реформування системи соціальних послуг та Плану дій з реалізації зазначеної Концепції на період до 2012 року, а також Стратегії розвитку4 системи соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді на 2009-2014 роки.

Планом, зокрема, передбачено розробити в 2010 році Порядок проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах, розробити стандарти моніторингу в системі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розробити та впровадити в дію Положення про супервізію центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розробити стандарт надання соціальних послуг з профілактики ВІЛ/СНІД серед уразливих груп дітей та молоді та багато ін