Змінено порядок прийняття звітності щодо кількісних показників про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Змінено порядок прийняття звітності щодо кількісних показників про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

З метою підготовки державної статистичної звітності щодо кількісних показників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за підсумками 2009 року Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини здійснюється прийняття звітності від Міністерства у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за формою № 1-ОПС «Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», затвердженою наказом Мінсім’ямолодьспорту від 17.01.07 № 46.

Цього року порядок прийняття звітів змінено. За встановленим графіком регіони подають не лише заповнену статистичну форму звітності № 1-ОПС, як це було в минулі роки, а надають ще й персоніфіковану інформацію щодо дітей, яких упродовж року усиновлено, влаштовано під опіку, піклування.

Провадиться також ретельна міжтериторіальна звірка відносно дітей, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників не за місцем первинного обліку дитини, вибіркова перевірка ведення книг первинного обліку районними службами у справах дітей. Для прийняття звітності в експериментальному порядку застосовуються можливості єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». Участь у поданні звітів беруть начальники або заступники начальників служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Одночасно із поданням зазначеної звітності опрацьовується її оновлений удосконалений варіант, який після апробації планується запровадити на заміну існуючого, що за деякими параметрами не відповідає потребам часу.

Такий порядок прийняття звітів та робота щодо їх удосконалення є складовою системних кроків у налагодженні чіткого та персоніфікованого обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без батьківського піклування, вчасного відстеження змін у долі дитини та реагування на її потреби, можливості «не загубити» жодної дитини.

Узагальнення Департаментом статистичних даних дозволить здійснити моніторинг кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також проаналізувати основні тенденції щодо забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні: усиновлення дітей громадянами України та іноземцями, встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу протягом 2009 року.

Зведену інформацію по Україні та регіонах буде передано до Державного комітету статистики України для використання при підготовці статистичного збірника з питань захисту прав дітей, які потребують особливої уваги суспільства, за підсумками 2009 року.