Посилення контролю за підвищенням кваліфікації та самоосвіти лікарів

Посилення контролю за підвищенням кваліфікації та самоосвіти лікарів

Відповідно до світового досвіду та з метою постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації лікарів наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2009 законодавчо запроваджено систему безперервного професійного розвитку лікарів (наказ МОЗ України №484, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.07.2009).

Безперервний професійний розвиток лікарів - це період їх постійного навчання, підготовки, підвищення кваліфікації і самовдосконалення, що починається після отримання вищої медичної освіти та підготовки в інтернатурі (резидентурі) і триває впродовж всього професійного життя спеціаліста.

Основа запровадженої системи – це набір кожним лікарем протягом міжатестаційного періоду певної кількості балів (вища категорія - 80 балів, перша категорія – 70 балів, друга категорія – 60 балів), що є підставою для допуску лікаря до іспиту на складання певної лікарської категорії після проходження передатестаційного циклу.

Лікар, який не набрав необхідної для отримання певної лікарської категорії кількості балів за усі види своєї професійної діяльності та самоосвіти протягом міжатестаційного періоду, може складати іспит на нижчу лікарську категорію або складати іспит на підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста.

До форм безперервного професійного розвитку відноситься: проходження лікарем курсів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів; навчання в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі; читання лекцій для медичного персоналу та населення, санітарно-просвітницька робот; стажування в провідних клініках як в межах України, так й інших країнах; розробка нових методів діагностики та лікування; розробка винаходів та раціоналізаторських запропонувань; керівництво групами лікарів-інтернів; написання статей, монографій, підручників; участь та виступи на з’їздах, конгресах, семінарах, конференціях; педагогічна та науково-педагогічна робота лікарів; робота головним позаштатним спеціалістом управління охорони здоров’я, МОЗ України тощо.

Контроль за безперервним професійним розвитком фахівців та їх атестація буде проводитись управліннями охорони здоров’я спільно з вищими медичними навчальними закладами та закладами післядипломної освіти МОЗ України і професійними лікарськими асоціаціями.