Показник материнської смертності в Україні нскладає 16,0 на 100 тисяч народжених живими

Автор
 Показник материнської смертності в Україні нскладає 16,0 на 100 тисяч народжених живими

У Міністерстві охорони здоров’я України відбулася підсумкова колегія за перше півріччя 2009 р, присвячена питанням материнської та малюкової смертності. Участь в засіданні взяли заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Раїса Моісеєнко, фахівці зі спеціальності «неонатологія», «акушерство-гінекологія» з різних регіонів та ін.

Як зазначалося під час колегії, в Україні, нажаль, зберігається негативна тенденція високої смертності людей працездатного віку. Але материнська, перинатальна смертність та смертність немовлят вважаються одним з найчутливіших барометрів соціально-економічного благополуччя країни, її виділяють із загальної проблеми смертності.

За результатами діяльності 6 місяців поточного року в Україні народилось 252512 дітей ( за 6 місяців 2008 р. – 237322), тобто на 15 тис. більше, ніж у 2008 році. Померло 2384 дитини віком до 1 року, що на 38 дітей менше, чим у 2008 році за цей же період.

Показник малюкової смертності за результатами діяльності знизився на 9,1% і склав 9,49 проти 10,29 на 1000 народжених живими, порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Зниження показника малюкової смертності відбулось у всіх вікових категоріях:

- раннньої неонатальної - з 4,83 до 4,28 на 1000 народжених живими (на 11,4%);

- неонатальної - з 6,64 до 6,08 на 1000 народжених живими (на 8%);

- постнеонатальної - з 3,7 до 3,46 на 1000 народжених живими (на 9,8%).

Зареєстровано також і зниження мертвонародженості з 6,39 до 6,29 на 1000 народжених живими і мертвими ( на 1,5%).

Таким чином, найбільше зниження мають показники ранньої неонатальної смертності (11,4%).

На сьогодні рівень смертності новонароджених визначають: стан репродуктивного здоров’я жінки; рівень діагностики стану та патології внутрішньоутробного плоду; рівень невиношування вагітності; ведення вагітності та пологів, впровадження сучасних перинатальних технологій; якість надання медичної допомоги новонародженим, насамперед, наявність підготовлених кадрів, сучасного обладнання в акушерських і неонатальних стаціонарах, ефективна робота виїзних неонатологічних бригад, впровадження протоколів медичного догляду та надання медичної допомоги новонародженій дитині, затверджених МОЗ, оптимальна взаємодія неонатологів і акушерів-гінекологів.

Структура причин смертності дітей віком до 1 року за 6 місяців 2009 р. аналогічна структурі 6 місяців минулого року: окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (51,33%); природжені ??? (вроджені) вади розвитку та хромосомні аномалії (22,42%); зовнішні причини (5,47%); хвороби нервової системи (2,68%); хвороби органів дихання (2,59%).

Таким чином, за 6 місяців 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, серед причин випадків смерті дітей віком до 1 року стабільно залишаються окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, що відповідає сучасній структурі малюкової смертності.

Серед причин смертності дітей віком до одного року дві третини складають захворювання, які є наслідком стану здоров’я матері та якості медичної допомоги матері впродовж вагітності та пологів і новонародженій дитині (вроджені вади розвитку та окремі стани, які виникають під час вагітності та пологів).

Фахівці відзначають, що для вирішення цієї проблеми необхідно здійснювати подальше впровадження в діяльність родопомічних закладів сучасні перинатальні технології. Ці заходи дали змогу значно зменшити кількість необгрунтованих медичних втручань, збільшити питому вагу неускладнених пологів, забезпечити спільне перебування матері та дитини, зменшити рівень захворюваності та смертності новонароджених.

Особливу увагу на засіданні колегії було приділено питанню материнської смертності (МС). Кожен випадок материнської смерті – це трагедія для всіх, адже помирає молода жінка, залишаються сиротами діти. Жоден випадок не залишається без розгляду МОЗ України.

Нажаль, протягом поточного року померло 39 жінок під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді. Показник материнської смертності складає 16,0 на 100 тисяч народжених живими.

Заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець звернув увагу керівників регіональних органів охорони здоров’я, де показники МС досить високі: Київська область - 48,8 на 100тис.живонароджених, Кіровоградська область - 69,0. І хоча показник МС залишається на рівні 2007 року, в порівнянні з розвинутими країнами (МС становить 3-6 на 100тис.народжених живими), він є досить високим.

Акушерські кровотечі та екстрагенітальна патологія є причиною втрат більше, як у 60% жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді. Протягом декількох років в структурі причин материнської смерті ІІ місце посідають кровотечі.

В рамках державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», починаючи з 2008 року, щорічно передбачена закупівля для акушерських стаціонарів препаратів для профілактики акушерських кровотеч, що стане значним позитивним внеском у профілактику випадків материнських втрат. Державна підтримка цього заходу (в 2009 році закуплено препаратів на суму понад 10 млн.грн.), незважаючи на його дороговартісність, свідчить про пріоритетність питань охорони материнства та дитинства українського Уряду.

Підсумовуючи результати засідання, Раїса Моісеєнко звернулася до представників регіональних управлінь охорони здоров’я та наголосила: «Так, позитивні зрушення є, але, не дивлячись на ці зрушення в репродуктивному здоров'ї населення основні його характеристики ще перевищують аналогічні в розвинутих країнах світу. Об'єднання наших з вами зусиль буде сприяти наближенню стану репродуктивного здоров'я населення до світових стандартів. Саме на вас покладається відповідальність за організацію надання якісної медичної допомоги матерям та дітям у підпорядкованому вам регіоні».