Щодо покращення охорони психічного здоров’я дітей

 Щодо покращення охорони психічного здоров’я дітей

У 2008 році дитячий ліжковий фонд психіатричної служби становив 1914 ліжок. Скорочення кількості ліжок протягом 1998-2008 років становило 3,1 % (596 ліжок). Забезпеченість дитячими психіатричними ліжками в 2008 року досягла рівня 23,0 ліжок на 100 тисяч дитячого населення.

Разом з тим, серед проблем, які найбільш гостро сьогодні стоять перед психіатричною службою України, називають наступні:

  • обмежені можливості соціальної підтримки, надання послуг за місцем постійного проживання та навчання;
  • хронічне недофінансування галузі охорони психічного здоров’я;
  • смертність унаслідок суїцидів;
  • необґрунтоване переважання медикаментозного лікування над психосоціальною терапією;
  • відсутність спеціалістів у галузі психотерапії

Особливе занепокоєння серед провідних фахівців викликає необґрунтована поліпрагмазія, в тому числі зумовлена безпідставним використанням вазоактивних середників, нейрометаболічних препаратів, комплексу вітамінів та адаптогенів, застосування яких при психічних захворюваннях у дітей не спирається на принципи доказової медицини і призводить до необґрунтованих витрат бюджетних коштів на лікування. Поширена практика застосування двох чи більше нейролептиків і антидепресантів, не за показаннями, визначеними в інструкції та призначення яких не передбачено в дитячому віці. Широко застосовується в Україні нейролептик тіоридазин (сонапакс), в тому числі і за бюджетні кошти, не рекомендований до застосування в дитячій практиці в країнах Європейського Союзу в зв’язку з ризиком розвитку кардіотоксичних побічних ефектів.

З метою поліпшення якості психіатричної допомоги дітям були розроблені:

  • проект клінічного протоколу медичної допомоги дітям з розладами зі спектру аутизму та гіперкінетичними розладами (F. 84,0 – 84.9; F. 90,0 – 90.9);
  • розроблена та розміщена для обговорення на сайті МОЗ Інструкція про порядок госпіталізації дітей до психіатричних закладів.

Крім того, Міністерством охорони здоров‘я України були видані нормативні доку менти щодо покращення охорони психічного здоров’я дітей: Наказ №144 від 18.03.08 «Про затвердження заходів МОЗ України щодо профілактики розумової відсталості»; Наказ №176 від 19.03.09 «Про затвердження заходів МОЗ України щодо удосконалення психіатричної допомоги на 2009 – 2010 роки»; Наказ № 203 Адм. від 26.06.09 «Про створення робочих груп». Останнім були створені: Робоча група з розробки клінічних протоколів надання допомоги дітям з розладами психіки; Робоча група з розробки Інструкції про порядок госпіталізації дітей віком до 18 років, які страждають на психічні та поведінкові розлади у заклади охорони здоров’я де надається психіатрична допомога; Робоча група з проведення ситуаційного аналізу з питань охорони психічного здоров‘я дітей.

Проаналізувавши стан надання допомоги дітям з психічними захворюваннями, учасники Колегії ухвалили низку рішень серед яких, зокрема, наступне:

  • Посилити контроль за закупівлею (в умовах фінансової кризи), застосуванням, наявністю державної реєстрації для дитячої практики психотропних та нейротропних препаратів, а також щодо використання їх за призначенням на підставі принципів доказової медицини;
  • Посилити контроль над дотриманням вимог закону «Про психіатричну допомогу» при наданні допомоги дітям, насамперед, вихованцям інтернатів, дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Розробити інструкцію про порядок госпіталізації дітей до психіатричних закладів та усунення зловживань при наданні допомоги дітям.

Крім того, ухвалено рішення посилити міжсекторальну взаємодію з закладами Міністерства освіти, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.