В Україні близько 3 % дітей є споживачами послуг психіатричної служби

Автор
В Україні близько 3 %  дітей є споживачами послуг психіатричної служби

Питанням психічного здоров’я дітей в Україні була присвячена апаратна нарада, яка днями відбулася у Міністерстві охорони здоров’я.

Психічне здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, - це стан благополуччя, яке дає можливість кожній людині здійснювати власний потенціал, долати звичайні життєві стреси, плідно працювати, брати участь в суспільному житті. Згідно з даними ВООЗ, близько 20% дітей та підлітків у всьому світі страждають на психічні розлади: 1 з 5 підлітків має поведінкові, емоційні або когнітивні розлади; 1 з 8 підлітків страждає на психічні розлади. Крім того, фахівці з сумом констатують постійне зростання захворюваності на психічні розлади.

Згідно з даними офіційної статистики, в Україні близько 3 % (227 825 осіб) дітей є споживачами послуг психіатричної служби. Психічні розлади у дітей становлять 20 % усієї психічної захворюваності, а дитяча інвалідність складає 9% від інвалідності, зумовленої розладами психіки.

Як відзначила у своїй доповіді директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Раїса Моісеєнко, показник захворюваності на розлади психіки та поведінки у дітей вдвічі перевищує показник захворюваності в популяції (за даними 2008 року відповідно 477,8 на 10 000 дитячого населення та 249,15 на 10 000 загального населення). Психічні розлади зумовлюють питому частину дитячої інвалідності.

На кінець 2008 року інвалідність внаслідок розладів психіки мали 296,3 дітей, первинну інвалідність отримали 28,19 дітей на 10 000 дитячого населення. Показник контингенту інвалідів упродовж 2004-2008 років зріс на 4,1%, з них дітей-інвалідів - на 4,9%.

У структурі показників первинної інвалідності дітей в 2008 року переважала розумова відсталість – 66,2 % (18,7 на 10 000 дит. населення), психічні розлади внаслідок органічного ураження мозку – 16,7% (4,72 на 10 тис. дитячого населення), шизофренія, інші психози, становили <1% (0.98 на 10 тис. дитячого населення).

За даними статистики МОЗ України, смертність внаслідок суїцидів в Україні становить 22,5 випадків на 100 тис. населення, з них 0,6 випадків припадає на дітей та підлітків.

СМЕРТНІСТЬ ДІТЕЙ У ВІЦІ 0-14 ТА 15-17 РОКІВ ВІД НАВМИСНОГО САМОУШКОДЖЕННЯ
ДІТИ ДО 14 РОКІВ ПІДЛІТКИ 15 – 17 РОКІВ

2005 рік – 56

(0,08 на 10 тис )дітей

2005 рік – 140

(0,65 на 10 тис )дітей

2006 рік - 42

(0,06 на 10 тис )дітей

2006 рік - 106

(0,52 на 10 тис )дітей

2007 рік – 50

(0,08 на 10 тис )дітей

2007 рік – 132

(0,68 на 10 тис )дітей

2008 рік – 53

(0,08 на 10 тис )дітей

2008 рік – 113

(0,69 на 10 тис )дітей

У дітей до 14 років випадки смертей від навмисного самоушкодження з приблизно однаковою частотою зустрічалися в різних регіонах країни. Разом з тим, в Запорізькій (0,17 на 10 тис ), Вінницькій (0,16 на 10 тис ), та Херсонській (0,24 на 10 тис ) областях спостерігалася тенденція до зростання частоти суїцидів.

У підлітків 15 – 17 років найбільше суїцидів було скоєно в Кіровоградській (1,57 на 10 тис ), Сумській (1,46 на 10 тис), Чернігівській (1,14 на 10 тис ), Черкаській (1,09 на 10 тис ) областях.

Слід відзначити, що підліткові суїциди більше поширені в сільськогосподарських регіонах Центральної України та асоційовані з високим рівнем алкоголізації населення.