Упорядкування обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Автор
Упорядкування обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко 29 липня 2009 року підписав наказ № 2669 «Про затвердження Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах». Документ направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Метою даного наказу є упорядкування обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, задля надання їм соціальної допомоги.

Підставами для взяття дитини на облік є проживання у сім’ї, в якій батьки або особи, котрі їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; систематичне самовільне залишення місця постійного проживання; скоєння фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля щодо дитини в сім’ї.

Виявлення неповнолітніх, які підлягають обліку, здійснюють безпосередньо служби у справахдітей. Служби у справах дітей також отримують інформацію від органів внутрішніх справ, закладів освіти, охорони здоров’я, інших структурних підрозділів органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, окремих громадян тощо чи письмові звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, родичів і близьких.

Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту передбачено ведення індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. В зазначеному плані з’ясовуються потреби дитини та її проблеми, визначаються шляхи розв’язання цих проблем.

Соціальне інспектування та соціальний супровід сім’ї, в якій перебуває дитина, котра опинилася у складних життєвих обставинах, здійснюються центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.