Церква надає посильну благодійну допомогу

 Церква надає посильну благодійну допомогу

У рамках діючої Угоди про співробітництво в сферах захисту життя між Міністерством охорони здоров'я України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, 13 липня 2009 року міністром охорони здоров'я України Василем Князевичем та старшим єпископом Української Християнської Євангельської Церкви Леонідом Падуном була підписана Угода про співробітництво. Даною Угодою сторони виявили прагнення щодо співпраці у соціальній сфері та залучення духовного потенціалу та досвіду соціальної роботи Церкви.

Угода про співробітництво між Міністерством охорони здоров'я України та Українською Християнською Євангельською Церквою передбачає:

- роботу у напрямках пропагування загальнолюдських цінностей та ідеалів, високоморального, відповідального, суспільно-корисного і здорового способу життя;

- забезпечення медичної опіки та надання необхідної соціальної, психологічної та духовної допомоги хворим – на дому та закладах охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України за згодою керівництва;

- створення у встановленому законодавством порядку у закладах охорони здоров'я умов духовної та психологічної підтримки хворих, в тому числі шляхом надання та обладнання відповідних приміщень за їх наявністю;

- участь у громадському обговоренні проектів нормативних актів з питань медико-санітарної допомоги, біомедичної етики, протидії абортам, ВІЛ\СНІДу, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психоактивних речовин;

- взаємодію у сфері благодійності та милосердя;

- запровадження спільних заохочувальних відзнак.

З метою реалізації положень Угоди про співробітництво сторони визначили форми співробітництва. Зокрема невід'ємною складовою в роботі Церкви є проведення конференцій, науково-практичних семінарів та інших просвітницьких заходів духовного та морально-етичного й просвітницького змісту з основ християнського віровчення та релігійних традицій для працівників/студентів і пацієнтів закладів охорони здоров'я. А також інформаційна та духовно-просвітницька діяльність, спрямована на профілактику ВІЛ/СНІД та інших соціально-небезпечних хвороб, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психотропних речовин та пропагування здорового способу життя. У тому числі сторони погодили, що Церква надає посильну благодійну допомогу у вигляді одягу, медикаментів, продуктів харчування тощо особам, які належать до соціально незахищених верств населення та перебувають у закладах охорони здоров’я.