Hадання медичної допомоги селянам викликає справедливе нарікання

Hадання медичної допомоги селянам викликає справедливе нарікання

На засіданні Кабінету Міністрів України розглянуто та схвалено Проект закону України “Про затвердження загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року” та проект розпорядження КМУ “Про створення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості”.

Функціонування сільських закладів охорони здоров’я та стан надання медичної допомоги селянам давно викликає справедливе нарікання пересічних громадян, підвищену увагу органів влади, біль медиків.

Як зазначив Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, мережа закладів охорони здоров’я, що надають допомогу сільським мешканцям, потребує суттєвої оптимізації, оскільки не дозволяє забезпечити доступність та належну якість медичної допомоги селянам. Це, насамперед, стосується фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських лікарських амбулаторій та дільничних лікарень. Є певна кількість сільських закладів, які не використовують свої потужності, що призводить до неефективного використання обмежених фінансових можливостей сільських та селищних рад. В першу чергу це відноситься до дільничних лікарень. Так, з 580 дільничних лікарень 41 заклад обслуговує сільського населення менше нормативного показника (менше 1,5 тис. осіб) і потребує реорганізації у заклади загальної практики-сімейної медицини, близько половини дільничних лікарень використовують ліжковий фонд не за призначенням (як ліжка соціального спрямування, особливо в зимовий період). Натомість є райони, де існує потреба у формуванні більш потужної мережі закладів. Так, понад 250 сіл з населенням від 500 до 1000 осіб не мають фельдшерсько-акушерського пункту.

На сьогодні Міністерство охорони здоров’я бачить вирішення цієї проблеми шляхом оптимізації мережі закладів охорони здоров’я. З цієї метою розроблено модель первинної медико-санітарної допомоги на селі, основною організаційною структурною одиницею якої має стати районний центр первинної медико-санітарної допомоги, який буде координувати діяльність усіх сільських закладів охорони здоров’я. Крім того, Міністерством охорони здоров’я опрацьовані табелі оснащення сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів та багато іншого.

Фахівці переконані, що виконання згаданої програми дозволить дещо покращити стан здоров’я селян та поліпшить скрутну демографічну ситуацію.

Схвалений Урядом законопроект нині передано до Верховної Ради України, яка і повинна дати старт змінам в медичній галузі на селі.

Окрім того, створена Кабінетом Міністрів Міжвідомча робоча група з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості, до складу якої увійшли представники Міністерства економіки України, Міністрства регіонального розвитку і будівництва України, Міністерства навколишнього природного середовища України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, вже найближчим часом проведе наступну роботу:

- опрацює моделі реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на селі шляхом структурно-організаційного та фінансово-економічного розмежування первинної та вторинної (спеціалізованої) допомоги з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць;

- визначить потребу у будівництві типових будівель сільських закладів охорони здоров’я, медичному обладнанні, транспорті та засобах зв’язку відповідно до табелю оснащення з урахуванням результатів інвентаризації, підготувати відповідні фінансово-економічні розрахунки;

- розробить пропозиції щодо удосконалення порядку фінансування закладів первинної медико-санітарної допомоги на селі, підвищення заробітної плати медичним працівникам та забезпечення їх житлом.