Проведено круглий стіл: Нагальні питання охорони здоров'я підлітків в Україні

Проведено круглий стіл: Нагальні питання охорони здоров'я підлітків в Україні

19 червня 2009 року Комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради України спільно з Представництвом Дитячого Фонду ООН "ЮНІСЕФ" та проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Разом до здоров'я" організували круглий стіл, на якому обговорено нагальні питання охорони здоров'я підлітків у державі.

У заході взяли участь народні депутати, провідні фахівці галузі охорони здоров´я, представники Кабінету Міністрів, відповідних державних, наукових установ, вітчизняних та міжнародних громадських організацій.

Основну увагу учасники заходу зосереджували на питаннях щодо надання кваліфікованої медичної допомоги та медико-соціального супроводу підліткам в Україні.

Зазначалося, що здоров'я та розвиток дітей та підлітків залежить насамперед від спадковості, середовища, в якому росте й дорослішає дитина, морального й матеріального стану родини, мікроклімату в навчальному закладі, особливостей взаємин з однолітками. В результаті характерного для підліткового віку фізіологічного навантаження і деяких несприятливих зовнішніх впливів у пубертатному віці частіше спостерігаються вегето-судинна дистонія, лабільність нервової системи, психіки і поведінки, функціональні порушення з боку серцево-судинної і травної систем тощо.

Зверталася увага на те, що продовжує зростати рівень інвалідності дітей, який в 2008 році склав 199,6 на 10 тис. дітей (2007 рік - 196,4; 2006 рік - 191,0, 2005 рік 177,6).

За даними Міністерства охорони здоров´я на кінець 2008 року під диспансерним і профілактичним спостереженням у наркологічних закладах України знаходилось 347 дітей підліткового віку 15-17 років включно хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання наркотичних речовин.

Учасники заходу зазначали, що ресурсне забезпечення підліткової служби не відповідає сьогоднішнім потребам. Так, порівняно з 1991 роком кількість амбулаторно-поліклінічних закладів, які мали підлітковий кабінет значно зменшилася.

Члени Комітету переконані, що медична допомога підліткам має бути спрямована на забезпечення фізіологічного розвитку, вирішення спектру медико-соціальних проблем, особливо пов´язаних з ризикованою поведінкою, профілактикою хронічних захворювань. Проте, підкреслювали народні депутати, в діючій системі первинної медико-санітарної допомоги педіатри та сімейні лікарі не можуть забезпечити та задовольнити всі медико-соціальні потреби підлітків. Медична допомога підліткам, наголошували парламентарії, повинна надаватись спільно різними фахівцями - педіатром, психологом, гінекологом, соціальним працівником тощо.

На думку фахівців, необхідно у подальшому вживати заходів щодо розширення мережі центрів (відділень) медичної допомоги підліткам і молоді та налагодити взаємодію центрів соціальних служб для сім´ї, дітей і молоді із закладами охорони здоров´я та закладами освіти щодо подальшого розвитку "дружніх до молоді" послуг надання медичної допомоги й соціальних послуг дітям і молоді.

Зверталася увага на те, що аналітичним центром "Соціоконсалтинг" на замовлення Дитячого фонду ООН та за підтримки МОЗ України було проведено опитування молоді віком від 14 до 24 років включно. Дослідженням охоплено 11 міст України, де відкриті "Клініки, дружні до молоді". Його метою стало вивчення потреб молодих людей у медичних, соціальних і психологічних послугах, спрямованих на збереження їх здоров´я, у тому числі профілактику ВІЛ/СНІД та інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Отримані соціологічні дані свідчать, вказували медпрацівники, що сучасна українська молодь має високий попит на безкоштовні консультативні послуги спеціалістів стосовно загального збереження здоров´я (50%). Ще більш високим є інтерес респондентів до консультацій стосовно сексуальної та репродуктивної складових здоров´я (77%), у тому числі щодо попередження інфікування ВІЛ, (28%), тестування на ВІЛ (21%), діагностика та лікування ІПСШ (18%) тощо. Лише 23 відсотки опитаних не зацікавлені у таких консультаціях.

Представники медичних установ вважають, що ці дані свідчать про необхідність якомога швидше розвивати мережу консультативних послуг, дружніх до молоді, які були б доступними для неповнолітніх і молоді. Крім того, наголошувалося на заході, ця діяльність має супроводжуватися активним розповсюдженням інформації про наявність таких послуг, принципів та умов їх надання на місцевому рівні.

Учасники "круглого столу" дійшли висновку, що заходи з реорганізації медичної допомоги дітям підліткового віку потребують подальшого удосконалення та приведення у відповідність з основними завданнями підсумкового документу Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей" (травень 2002 р.).

За підсумками обговорення учасники засідання ухвалили резолюцію. Серед іншого, в ній, зокрема, рекомендовано Кабінету Міністрів підготувати до кінця поточного року пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері охорони здоров'я підлітків.

Акцентовано також увагу на необхідності розробки концепції Національної програми першочергових заходів з охорони психічного здоров'я дітей на 2009-2013 роки з метою з"ясування та поширеності структури й факторів ризику психічних захворювань дітей в усіх регіонах України.

Згідно з документом, Міністерство охорони здоров'я рекомендовано вдосконалити сучасну модель медичного забезпечення підлітків в навчальних закладах в умовах реформування системи охорони здоров'я. На думку учасників круглого столу, необхідно затвердити нові санітарно-гігієнічні правила перебування підлітків в професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням сучасних вимог до умов навчання, посилення медико-педагогічного контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних умов навчально-виробничого середовища тощо.