У Львові відбувся освітній семінар “Освіта України нового тисячоліття: виклики, народжені свободою”

У Львові відбувся освітній семінар “Освіта України нового тисячоліття: виклики, народжені свободою”

20 грудня у рамках Всеукраїнського програмного туру-обговорення проекту Програми “Стратегія розвитку України” 20 грудня у Львові відбувся освітній семінар “Освіта України нового тисячоліття: виклики, народжені свободою”, за участю експерта освітнього проекту Партії, начальника Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Павла Хобзея, експертів з питань освіти, місцевих директорів шкіл та керівників ВУЗів.

„Наша Україна” винесла на обговорення громадськості декілька кроків із програми реформування системи освіти України:

- З 2008 року запровадити зовнішнє тестування знань випускників шкіл у повному обсязі.

- До 2010 року завершити комплектацію шкіл комп’ютерною технікою з розрахунку 1 комп’ютер на 15 учнів та підключення усіх шкіл до мережі Інтернет.

- До 2008 року з метою підвищення якості навчання та рівня наукової діяльності розробити критерії, на підставі яких надати права автономії провідним вищим навчальним закладам країни.

- Розподіл бюджетних коштів на підготовку фахівців відповідної кваліфікації здійснювати на конкурсних засадах між ВНЗ незалежно від їхньої форми власності.

- Підготовка фахівців для трудонедостатніх та депресивних територій здійснюється шляхом укладання контракту між органом місцевого самоврядування цих територій та випускниками шкіл на підставі виділених квот у вищих навчальних закладах країни, визначених Міністерством освіти України та Міністерством економіки.

- Доходи працівників сфери середньої освіти у 2008 році мають складати не менше 2500 грн.

- Змінити фінансування науки та здійснювати його за схемою:

50% - на утримання академічних наукових закладів

50% - урядові гранти для науковців на проведення досліджень у пріоритетних для держави напрямках.

- Залучити кошти українських підприємств до фінансування системи професійно-технічних училищ, створити на їхній базі навчально-сервісні центри особливо у сільській місцевості.

- До 1 січня 2007 року створити державний фонд підтримки обдарованої молоді з метою надання грантів молодим людям для навчання та стажування закордоном в провідних міжнародних університетах та компаніях із подальшим їх працевлаштуванням в Україні на підставі умов укладеного контракту.

„За цим круглим столом ми повинні обговорити необхідність модернізації шкіл в сучасних умовах; становлення громадсько-державної системи управління освітою; механізми боротьби з корупцією в освіті на різних рівнях освітньої ієрархії; впровадження зовнішнього тестування; участь третього сектору в освітній діяльності, оскільки саме ці питання є дуже наболілими на сьогодні. Тому саме в дискусії ми повинні вибудувати сміливі пропозиції для реформування освітянської галузі нашої держави” – зазначив начальник головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Павло Хобзей.

//cupol.brama.com