Уряд покращує умови оздоровлення та відпочинку дітей

Уряд покращує умови оздоровлення та відпочинку дітей

Уряд на своєму засіданні 28 квітня ухвалив пакет нормативно-правових актів, спрямованих на покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей.

Зокрема, Уряд схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», який визначає та розмежовує повноваження і відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, а також забезпечує реалізацію прав дитини в сфері організації оздоровлення та відпочинку, впровадження порядку надання оздоровчих послуг.

Також своєю постановою Кабінет Міністрів затвердив Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. Цей документ удосконалює мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, покращує їх матеріально-технічне, науково-методичне і кадрове забезпечення. Положення дає чіткі визначення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, окреслює організаційно-правові засади його діяльності, встановлює порядок прийому дітей до таких закладів, передбачає відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей.

Крім того, Уряд затвердив Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Відповідна постанова Уряду передбачає, що атестація закладів проводиться не рідше одного разу на п’ять років під час їх функціонування. Державну атестацію залежно від підпорядкування, типу та форми власності закладу можуть здійснювати Мінсім’ямолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації. Атестація закладів здійснюється шляхом проведення атестаційної експертизи.

Кабінет Міністрів також своєю постановою затвердив Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення, що сприятиме збереженню та належному функціонуванню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.