Щодо покращення надання допомоги дітям з психічними захворюваннями

Щодо покращення надання допомоги дітям з психічними захворюваннями

У конференц-залі Медичної бібіліотеки м. Києва відбулося засідання круглого столу “Криза в психіатрії дитячого віку. Мультидисциплінарні підходи до вирішення проблеми”. Круглий стіл був ініційований Національною Радою з питань охорони здоров’я населення при Президенті України та підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Свідченням мультидисциплінарного підходу до вирішення проблеми стало те, що до участі у засіданні були запрошені представники багатьох міністерств та відомств.

Як зазначив на початку засідання член Національної Ради з питань охорони здоров’я населення при Президенті України Семен Глузман, гострота порушеної проблеми полягає у тому, що сьогодні в Україні відсутня сучасна спеціальна література, наявна архаїчна програма підготовки персоналу, в том числі й дитячих психіатрів. На превеликий жаль, звичка ще з часів СРСР вирішувати проблеми лише шляхом медикаментозного лікування призвела до ситуації, коли багато дітей з особливостями поведінки, не отримуючи необхідної психологічної та соціальної підтримки за стінами лікувального закладу, стають правопорушниками або довічними клієнтами інтернатів для інвалідів. У даному випадку невирішеність такого складного питання не є суто медичною проблемою, а й проблемою загальносуспільного значення.

Виступаючи на засіданні круглого столу, заступник Міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець зазначив, що згідно з даними ВООЗ, близько 20% дітей та підлітків у всьому світі страждають на психічні розлади. Згідно даних офіційної статистики Міністерства охорони здоров‘я України, близько 3 % (227 825 чол.) дітей в Україні є споживачами послуг психіатричної служби, психічні розлади у дітей складають 20% усієї психічної захворюваності, дитяча інвалідність складає 9% від інвалідності, зумовленої розладами психіки, показник захворюваності на розлади психіки та поведінки у дітей впродовж 1998-2008 років знизився на 15,1% (з 543,4 на 100 тисяч дитячого населення в 1998-му до 477,8 в 2008 році).

Василь Лазоришинець наголосив, що зниження рівня захворюваності відбувається насамперед за рахунок збільшення кількості дітей з психічними розладами, батьки яких уникають офіційного спостереження у психіатрів.

Звертаючись до статистичних даних, заступник Міністра відзначив, що у структурі показників первинної інвалідності дітей в 2008 року переважала розумова відсталість – 66,2 % (18,7 на 100 тис. дитячого населення), психічні розлади внаслідок органічного ураження мозку – 16,7% (4,72 на 100 тис. дитячого населення), шизофренія, шизоафективні психози, шизотипові розлади –

Також, Василь Лазоришинець зупинився на питанні укомплектованості посадами дитячої психіатричної служби. Укомплектованість служби становить 76,7%. Забезпеченість дитячого населення психіатрами за 2005 - 2008 роки зменшилась на 18,2% і у 2008 році становила 5,73 на 100 тисяч дитячого населення. Такі статистичні показники свідчать про тенденцію зниження престижу спеціальності та суттєвий брак спеціалістів у сільських регіонах країни

На завершення заступник Міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець висловив пропозиції щодо покращення надання допомоги дітям з психічними захворюваннями. Зокрема, планується до кінця 2009 року розробити концептуальну модель охорони психічного здоров’я та надання психіатричної допомоги дітям в Україні, обслуговування дітей мультидисциплінарними бригадами за участю дитячого психіатра, дитячого психолога, психотерапевта, лікаря педіатра чи сімейного лікаря та соціального працівника; посилити контроль за закупівлею, застосуванням, наявністю державної реєстрації для дитячої практики психотропних та нейротропних препаратів, а також щодо використання їх за призначенням на підставі принципів доказової медицини. Але головне – це реальна міжсекторальна взаємодія з закладами Міністерства освіти, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту на шляху до спільного вирішення проблеми.