Міжнародна конференція Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти відбулась у м. Львові

 Міжнародна конференція Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти відбулась у м. Львові

Згідно плану МОЗ України відповідно до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2009 році", затвердженого МОЗ України та АМН України, з 26.03.09 по 27.03.09 у м. Львові, на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти".

Серед учасників та гостей конференції були працівники обласних управлінь охорони здоровя, головні лікарі районних та міських лікарень, викладачі вищих і середніх медичних навчальних закладів, працівники науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, лікарі практичної медицини, відповідальні особи комітетів з біоетики та асоціацій, делегати громадських організацій, студенти, а також представники різних релігійних конфесій, церков та деномінацій. Активну участь в обговореннях проблем з біоетики взяли представники Міжнародної організації Human Life International зі Сполучених Штатів Америки, Румунії, Польщі, Мальти, Хорватії, Італії, Білорусі. Також були присутні науковці, педагоги, медики з Росії, Білорусі, Польщі, Молдови.

B ході обговорення доповідей та активних дискусій в секціях в якості резолюції були винесені наступні проблемні питання, що гостро потребують вирішення на рівні держави:

- об’єднати зусилля державних інституцій, релігійних та громадських організацій для вироблення плану спільних дій з метою захисту життя людини від моменту запліднення до природної смерті;

- стосовно засад і положень персоналістичної біоетики внести корективи у чинне законодавство стосовно захисту життя людини від моменту запліднення до природної смерті, що передбачає заборону практики аборту (Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 31.12. 1992 р. - № 23-92 - ст. 50 Добровільне штучне переривання вагітності), , штучного запліднення, сурогатного материнства (Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 31.12. 1992 р. - № 23-92 - ст. 48 Штучне запліднення та імплантація ембріона), фетальної терапії (Закон України Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині від 16. 07. 1999 р. ст. 19 Надання фетальних матеріалів для трансплантації), пропаганди використання засобів контрацепції (Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 рр.", схвалена Кабінетом Міністрів України № 244 від 27. 04.06. р. та проект "Разом до здоров'я" (від 17.07.2006 р.) для виконання державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 рр.");

- рекомендувати працівникам акушерсько-гінекологічного напрямку медицини проводити активну агітацію за навчання природного методу розпізнавання днів плідності жінки;

- інформувати про механізм дії, небезпечні наслідки застосування контрацептивних засобів та ймовірності настання абортивного ефекту під час їх застосування;

- рекомендувати органам державного управління всіх рівнів забезпечити припинення пропаганди використання засобів механічної контрацепції як засобів запобігання захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема СНІДу.

- визнати принципове місце персоналістичної біоетики у вихованні майбутнього медичного працівника чи фармацевта;

- забезпечити проведення підготовки фахових викладачів біоетики належного рівня, здатних сформувати у студента біоетичне мислення;

- доповнити Українське законодавство інститутом медичного права щодо захисту прав пацієнтів та медичного персоналу;

- забезпечити гідне фінансування медицини, що відповідало би загальнолюдським нормам моралі та поваги до роботи медпрацівників;

- вдосконалити існуючі нормативно-правові акти щодо проведення клінічних випробовувань лікарських засобів, враховуючи принципи персоналістичної біоетики;

- вдосконалити систему регулювання роботи комісій з питань етики щодо дотримання морально-правових норм при проведенні клінічних досліджень в лікувально-профілактичних закладах України;

- вдосконалити систему призначення, розрахунку та виплати належної фінансової компенсації особам, які постраждали внаслідок неналежних умов праці чи забруднення довкілля за рахунок підприємств, що є порушниками санітарного законодавства;

- сприяти реалізації програми загальної диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних захворювань вітчизняними препаратами та засобами;

- переглянути навантаження для студентів вищих навчальних закладів на відповідність гігієнічним нормам при сучасних підходах до трансформації навчання за кредитно-модульною системою;

- сприяти створенню при церквах, спільнотах, парафіях відділів соціальної допомоги особам з наркотичною та алкогольною залежністю; особам, що звільнилися з ув’язнення, потерпілих від аборту та наслідків постабортного синдрому;

- ввести обов'язкову рекламу шкідливості дії алкогольних напоїв та тютюнових виробів, дій екстрасенсів, чарівників, магів;

- посилити інформаційне забезпечення через радіо, телебачення та пресу щодо зміцнення сім’ї на засадах Божої Любові, чистоти моралі і виховання молоді на основі Божого Слова на прикладах діянь видатних постатей з історії та сьогодення України;

- створити належну правову базу, а також формувати біополітику в сфері охорони здоров'я з урахуванням засад біоетики;

- з метою забезпечення хворого в його духовній, душевній і тілесній цілісності необхідною людською підтримкою та опікою (паліативна терапія) запровадити в штаті лікувальних закладів лікарняне капеланство.