Головний суддя на лікарському шляху – це, насамперед, його совість

Головний суддя на лікарському шляху – це, насамперед, його совість

Значною подією в царині медицини має стати прийняття "Етичного кодексу лікаря України", проект якого був запропонований до обговорення Міністром охорони здоров'я України Василем Князевичем на Колегії МОЗ.

Вперше в історії незалежної України Кодекс, розроблений академіком НАН і АМН України Ю.І.Кундієвим, знайшов підтримку керівництва Міністерства охорони здоров’я та розпочата робота в напрямку втілення його в життя.

Він адресований представникам практичної медицини: лікарям і науковцям, сфера професійної діяльності яких охоплює пренатальне та постнатальне життя і здоров’я людини, її народження і смерть. У вступній частині Кодексу, зокрема, зазначається: “Життя і здоров’я людини – головні фундаментальні цінності. Діяльність лікаря спрямована на їх збереження і вимагає від нього гуманного ставлення до людей, поваги до їх автономії, співчуття та співучасті, доброзичливості, благодійності і милосердя, терплячості, взаємодовіри, порядності і справедливості. Лікар повинен пам’ятати, що головний суддя на лікарському шляху – це, насамперед, його совість”. Василь Князевич наголосив, що цей документ стосується швидше моральних аспектів лікарської праці, ніж професійних. Він звернувся до присутніх з проханням провести якнайширше обговорення цього документу - від первинної ланки до керівництва вищих медичних навчальних закладів, та внести свої пропозиції.