Динаміка смертності в Україні від зовнішніх причин є однією з найбільших серед держав світу

Автор
Динаміка смертності в Україні від зовнішніх причин  є однією з найбільших серед держав світу

В кожній країні світу проблема надання екстреної медичної допомоги є актуальною, є "візітівкою країни" і стоїть в пріоритетних завданнях Урядів. Україна не є виключенням .

Динаміка смертності в Україні від зовнішніх причин в 2008 році становить 131,5 на 100 тис.населення, і є однією з найбільших серед відповідних показників інших держав світу. В абсолютних числах це - 60760 чоловік:

24% осіб померли в лікарняних закладах;

76% - померли на догоспітальному етапі.

У розвинених державах з кількості померлих з цієї причини - 72% помирає в лікарні. Ця розбіжність говорить про наявність недоліків при наданні екстреної медичної допомоги.

Тільки в ДТП в 2008 році в Україні загинуло 7718 осіб. Цей показник майже не змінюється вже протягом багатьох років, та залишається стабільно високим .

Смертність від ДТП знаходиться в прямій залежності від часу надання медичної допомоги постраждалим .

При покращенні системи надання екстреної медичної допомоги, а саме її вчасності, в Україні щороку можливо рятувати 30 - 50 тисяч людей .

Для покращення ситуації, що склалася в Україні в системі екстреної медичної допомоги була прийнята урядова постанова № 1290 "Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року" з фінансуванням на 2009 рік - 93,6 млн. гр., 2010 рік - 162,4 млн. гр.

Зараз підготовлено проект наказу МОЗ України "Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги населенню України", який зараз знаходиться на сайті Міністерства для широкого ознайомлення.

Єдина система надання екстреної медичної допомоги утворюється з метою реалізації політики держави щодо забезпечення вчасної та якісної медичної допомоги кожній особі, яка знаходиться в невідкладному стані.

Принципи системи надання екстреної медичної допомоги полягають в:

- Доступності і безоплатності медичної допомоги кожної фізичної особи, яка перебуває у невідкладному стані;

- Своєчасності і якості надання медичної допомоги;

- Здатності системи до надання медичної допомоги як в повсякденних умовах, так і в умовах надзвичайної ситуації;

- Єдності медичної науки, освіти та практики, що забезпечує динамічний розвиток і удосконалення системи.

Компоненти системи:

- Управління;

- Догоспітальний етап;

- Госпітальний етап;

- Спеціалісти Системи, їх підготовка та перепідготовка;

- Зв'язок та диспетчерська служба;

- Транспортні засоби;

- Надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, медицина катастроф;

- Медична облікова документація, облікова звітність, статистичні форми;

- Інформованість населення про роботу Системи та дії в умовах надзвичайних ситуацій.

Зупинюсь коротко на характеристиці компонентів.

Управління Системою:

- На центральному рівні - Український науково - практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

- На територіальному рівні - юридично самостійні територіальні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №174 "Про затвердження Програми розвитку Державної служби медицини катастроф на 2002 - 2005 роки" планується в кожній області створити юридично самостійні центри.

На сьогодні не створено Центри в 11 областях:

- А.Р.Крим;

- Вінницька область;

- Волинська область;

- Запорізька область;

- Івано-Франківська область;

- Луганська область;

- Полтавська область;

- Харківська область;

- Черкаська область;

- Чернівецька область;

- Чернігівська область;