Важливим показником здорового суспільства є рівень материнської і малюкової смертності

Важливим показником здорового суспільства є рівень материнської і малюкової смертності

Важливим показником здорового суспільства є рівень материнської і малюкової смертності. Адже рівень материнської смертності відображає не лише стан загального здоров’я, якість медичної допомоги вагітним, організаційної роботи родопомічних закладів, а й поєднану взаємодію цих чинників з економічними, екологічними, санітарно-культурними, соціально-гігієнічними та іншими чинниками. Ми спостерігаємо за останнє десятиріччя поступове зниження рівня материнської смертності, який, починаючи з 1995 року, набув тенденції до стабільного зниження.

Проте, ми не можемо зупинитися на цих результатах. У 2008 році ми маємо 76 материнських смертей, що складає 14,9 на 100 тис. народжених живими. Основними причинами материнських втрат, як і в минулі роки, залишалися екстрагенітальні захворювання, кровотечі, акушерські емболії. Акушерські кровотечі та екстрагенітальна патологія є причиною втрат більше, як половини жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді.

Із загальної кількості материнських смертей 26,7% є попереджувальними, що становить 20 материнських життів.

Особливу увагу хочу сконцентрувати на високому рівні материнських втрат у Сумській (36,9), Чернівецькій (36,0), Миколаївській (29,9), Кіровоградській (28,4) Київській (24,7) областях та АР Крим (25,8). Турбує той факт, що в АР Крим, Київській та Кіровоградській областях рівень материнської смертності, значно вищий ніж середньоукраїнський, і він утримується протягом останніх п’яти років, у Миколаївській та Сумській областях – останні 2 роки. Не зареєстровано випадків материнських втрат протягом останніх двох років лише у м. Севастополі.

Показники мертвонародженості та малюкової смертності – основні для визначення проблемних ланок в існуючій системі надання медичної допомоги дітям. Це визначає стратегію галузі, спрямовану на підвищення рівня виживання дітей.

В 2008 році зафіксовано зниження показника малюкової смертності порівняно з 2007 роком на 6,3% (10,3 на 1000 народжених живими).

Основними причинами малюкової смертності стали перинатальні причини (49,4%), вроджені вади (31,5%), зовнішні причини (8,7%), хвороби органів дихання (4,4%), інфекційні хвороби (5,3%).

Хочу наголосити, що з загальної кількості малюкової смерності 17,9% випадків є попереджувальними.

Детально питання організації медичної допомоги матерям та дітям розглядалися на Всеукраїнській селекторній нараді в березні 2009 року, під час якої визначені шляхи удосконалення медичної допомоги даній категорії населення та зниження материнської і малюкової смертності.