Зменшилась питома вага осіб віком від 15 до 24 років серед нових випадків ВІЛ-інфекції

Зменшилась питома вага осіб віком від 15 до 24 років серед нових випадків ВІЛ-інфекції

B державі забезпечена нормативна база щодо консультування, тестування, лікування, догляду та проведення замісної терапії та велася активна діяльність щодо профілактики поширення ВІЛ/Сніду. Результатом стало:

започатковані та впроваджені інформаційно-просвітницькі програми;

Впроваджені програм зменшення шкоди;

Розроблені стандарти мінімального пакету соціально-медичних послуг для різних верств;

Запроваджені програми щодо попередження передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

В повному обсязі проводилась постконтактна профілактика ВІЛ.

Завдяки інформаційно-просвітницьким програмам, до яких залучались Міністерство освіти та науки, Міністерство молоді сім’ї і спорту, неурядові організації, рівень обізнаності молоді щодо питань профілактики СНІДу збільшився протягом 5 років з 14 до 40 %.

При цьому зменшилась питома вага осіб віком від 15 до 24 років серед нових випадків ВІЛ-інфекції з 17,9 % до 13,2 %.