Щодо захисту прав дітей

Щодо захисту прав дітей

5 березня 2009 року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”.

Цей Закон розроблено на виконання Указу Президента України № 1086 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”. Прийняття закону також обумовлено зобов‘язаннями, які взяла на себе Україна, підписавши 10 травня 2002 року Підсумковий документ Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН.

Коментуючи прийняття закону, Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко зазначив, що це перший в Україні стратегічний документ, який має всі шанси вивести українську державну політику у сфері захисту прав дітей на якісно новий рівень.

За словами Юрія Павленка, Національний план дій спрямований на забезпечення виконання численних завдань, зокрема, щодо охорони здоров‘я, зниження рівня смертності дітей віком до п’яти років, насамперед через недогляд батьків; реалізацію всіма дітьми-інвалідами права на освіту; реалізацію дітьми, які залишилися без батьків, свого права на сімейне виховання.

Міністр повідомив, що виконання заходів Плану розпочалося ще на стадії його підготовки, тож вже виконано п’яту частину передбачених заходів. Як приклад, виконано велику частину завдань Плану, що передбачають розвиток сімейних форм виховання.