Державна політика профілактики небажаної вагітності та абортів

Автор
Державна політика профілактики небажаної вагітності та абортів

Державна політика охорони здоров’я населення останніми роками спрямована на профілактику небажаної вагітності та відповідно на профілактику абортів.

Як відомо, в Україні створена служба планування сім’ї, завдяки чіткій організації діяльності якої вдалося суттєво вплинути на зниження кількості абортів в країні. За останні десять років кількість абортів в Україні зменшилась у 6 разів. Якщо в 90-х роках цим методом намагались регулювати кількість дітей в сім’ї біля 1 млн. 200 тис. жінок, то у 2007 р. було здійснено за бажанням жінки біля 200 тис. абортів. Разом з тим, рівень абортів (17,2 на 1000 жінок репродуктивного віку) ще значно перевищує рівень в розвинутих країнах світу (5,0 на 1000 жінок репродуктивного віку). На тлі стабільної тенденції до зменшення кількості абортів відбуваються позитивні зміни і у зменшенні кількості позалікарняних абортів, що свідчить про наявну доступність до цієї послуги в закладах охорони здоров’я.

Станом на сьогодні, медичні втручання під час аборту, враховуючи високий ризик ускладнень, знаходиться на контролі спеціалістів на державному, галузевому та регіональному рівнях.

В грудні 2008 року МОЗ в рамках спільного Проекту з Всесвітньою організацією охорони здоров’я “Стратегічна оцінка питань політик, програм та дослідницьких аспектів в галузі небажаної вагітності” проведена нарада з метою обговорення результатів Оцінки, яку було розпочато в 2007 році і завершено Міністерством охорони здоров’я України в 2008 році при координації Вінницької асоціації планування сім’ї та за участі провідних фахівців в області репродуктивного здоров’я, включаючи Міністерство освіти, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, соціальні, державні та недержавні структури, а також відповідні міжнародні організації (iPas, PATH), за технічної та фінансової підтримки ВООЗ.

Під час наради обговорювались дані, які було отримано в результаті Стратегічної Оцінки, а також рекомендації з подальших кроків покращення інформованості, доступності і якості послуг у відношенні контрацепції і безпечного переривання вагітності в Україні. Все це направлено на покращення доступу з надання допомоги в сфері планування сім’ї і підвищення якості послуг населенню.

Також при МОЗ створена робоча група з метою розробки єдиної стратегії протидії абортам, внесення змін до нормативно - правових актів з попередження та організації проведення штучного переривання вагітності. До участі в робочій групі залучені представники Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Академії медичних наук України, Міністерства юстиції України, церкви, релігійні та громадські організації. Стратегія МОЗ буде спрямована на виховання пошани та гідності людського життя на всіх етапах його розвитку.

Слід також нагадати, що Україною було схвалено декілька міжнародних документів, в тому числі резолюцію, котра була прийнята на Міжнародній конференції з питань народонаселення та розвитку, що відбулася в Каїрі в 1994 році. Програма дій Каїрської конференції закликає до надання людям можливості самостійно вирішувати, скільки мати дітей в сімї, з якими інтервалами народжувати, одержувати відповідну інформацію і доступ до якісних методів планування сімї тощо. Згідно з Цілями Розвитку тисячеліття (2006, ціль №5) пріоритетом для країн, які їх прийняли, є забезпечення універсального доступу до послуг з репродуктивного здоров’я.

З метою покращення стану репродуктивного здоров’я населення Україна прийняла низку відповідних заходів. Ці заходи включали Національну програму “Планування сім’ї на 1996-2000 р.р.”, Національну програму “Репродуктивне здоров’я 2001-2005”, Державну програму “Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року”, якими було передбачено реалізацію завдань, визначених державними програмами шляхом створення закладів планування сім’ї, втілення заходів по профілактиці небажаної вагітності.

Не дивлячись на стійку тенденцію до зменшення кількості абортів, ця проблема залишається для України актуальною. Негативні тенденції в стані репродуктивного здоров’я обумовлені не тільки широким розповсюдженням переривання вагітності, але і недодержанням принципів безпечності аборту.

Аборти в Україні юридично легалізовано. Легалізація аборту сприяла зменшенню кількості кримінальних абортів і пов’язаних з ними материнських втрат, а також надавала жінці можливість одержати кваліфіковану медичну допомогу при перериванні небажаної вагітності. Сучасна державна політика спрямована на покращення якості медичної допомоги у випадку інформованого вибору жінкою перервати вагітність штучним методом паралельно з проведенням активних заходів з профілактики абортів.

Всесвітня організація охорони здоров’я розробила стратегічний підхід для вирішення питання в області сексуального та репродуктивного здоров’я, який зарекомендував себе, як успішний метод посилення державних політик і програм в багатьох країнах. Він орієнтований на кінцеву мету – покращення доступу до допомоги в галузі планування сім’ї і підвищення якості послуг населенню. Подібні проекти були проведені і в сусідніх з Україною Румунії та Молдові, що вже принесло відповідні позитивні результати.

Стратегічна Оцінка є першим кроком в реалізації даного підходу. Наступні заходи будуть спрямовані на втілення в життя розроблених рекомендацій, що стане вагомим внеском в покращення сексуального та репродуктивного здоров’я населення України.