Bідбулася конференція “Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань дитячого віку: педіатрія сьогодення і майбутнього”.

Bідбулася конференція “Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань дитячого віку: педіатрія сьогодення і майбутнього”.

На базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань дитячого віку: педіатрія сьогодення і майбутнього”.

Понад дві сотні делегатів з семи областей України отримали можливість побувати на всеукраїнському заході, ознайомитись з сучасними тенденціями в підходах до лікування та профілактики основних захворювань дитячого віку.

З програмними доповідями виступили провідні фахівці, вчені зі світовим ім΄ям: академік АМН України, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Президент асоціації педіатрів України, професор Ю.Г.Антипкін, директор Львівського інституту спадкової патології, професор О.З.Гнатейко, головний неонатолог МОЗ України, завідувач кафедри неонатології Медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, професор Е.С.Шунько, чл.-кореспондент АМН України, завідувач кафедри педіатрії №4, професор В.Г.Майданник.

В обговоренні сучасних тенденцій в розвитку педіатричної науки та практики виступили також професор, доктор медичних наук, завідувач відділення перинатології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Ю.В.Давидова, завідувач кафедри педіатрії Буковинського медичного університету, професор Ю.Н.Нечитайло, професор кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського Г.А.Павлишин.

У підсумках наукового форуму зазначено, що важливої особливістю останнього десятиліття є стрімке збільшення числа факторів ризику, які впливають на дитячий організм та значне зростання патології раннього віку, спадково, екологічно та соціально детермінованої. Тому учасники форуму вирішили ініціювати наукове обґрунтування потреби формування різноаспектних заходів для активізації первинної профілактики захворювань дитячого віку з розробкою та впровадженням превентивних методик модифікованих до конкретних умов проживання та навчання дітей.

Матеріали конференції будуть опубліковані в провідному профільному науковому журналі “Педіатрія, акушерство і гінекологія”.