МОЗ стурбовано ситуацією, яка склалася навколо питання запровадження платних послуг в системі охорони здоров’я

МОЗ стурбовано ситуацією, яка склалася навколо питання запровадження платних послуг в системі охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України висловлює стурбованість ситуацією, яка склалася навколо питання запровадження платних послуг в системі охорони здоров’я, ініційованого Київською міською державною адміністрацією.

Зміст проекту регуляторного акту КМДА “Про встановлення тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я” від 13 січня 2009 р., суперечить чинному законодавству України, а саме ст. 49 Конституції України, де вказано, що у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно, а також постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”, Рішенням Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 року №15-рп/98 та від 29 травня 2002 року №10-рп/2002.

Дійсно чинним законодавством, а саме постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” органам місцевого самоврядування делеговано повноваження щодо встановлення тарифів на платні послуги, які надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я.

В той же час, Міністерство охорони здоров’я вважає, що будь-який нормативно-правовий акт, що приймається Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щодо регулювання (встановлення фіксованих та граничних рівнів цін (тарифів), зокрема, у сфері охорони здоров’я, має бути розроблений з дотриманням статті 49 Конституції України, Закону України “Про основи законодавства про охорону здоров’я”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України.