У 21% випадків материнської смертності випадки смерті є відворотніми

У 21% випадків материнської смертності випадки смерті є відворотніми

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України тримає на контролі питання попередження випадків материнської смерті.

Як відзначають фахівці, починаючи з 1995 року показник материнської смертності набув тенденції до стабільного зниження. За попередніми даними, у 2008 році зареєстровано 75 випадків материнської смерті, що складає 14,7 на 100 тис. народжених живими, і на 12% менше, ніж в 2007 році (в 2007 році – 85 випадків смерті, що становило 17,8 на 100 тис. народжених живими).

Основними причинами материнських втрат, як і в минулі роки, є екстрагенітальні захворювання, кровотечі, акушерські емболії.

За даними експертної оцінки медичної документації у 21% випадків материнської смертності випадки смерті є відворотніми і зумовлені недостатнім рівнем диспансерного спостереження за вагітними та відсутністю планової госпіталізації жінок групи високого та вкрай високого ступеня акушерського та перинатального ризику, недостатнім рівнем допомоги з боку профільних спеціалістів (терапевтів, фтизіатрів, інфекціоністів, хірургів, анестезіологів-реаніматологів), недостатньою професійною підготовкою лікарів акушерів-гінекологів, недоліками анестезіологічної і реанімаційної допомоги, неготовністю акушерських стаціонарів до надання ургентної допомоги.

Фахівці відзначають, що причини виникнення ситуацій, які призводять до материнських втрат, є типовими і з року в рік повторюються.

Проведений аналіз материнських втрат як у 2007 р., так і у 2008 році свідчить про недостатній рівень обізнаності населення щодо необхідності своєчасного звернення на облік по вагітності або у разі виникнення ускладнення її перебігу.

Із усієї кількості випадків материнських смертей більше 18% жінок не перебували на обліку по вагітності, у яких виникнення тяжкого ускладнення перебігу вагітності відбулося поза лікарняним закладом.

У 5,5% випадків пологи відбулися вдома, а у 12,0% (9 випадків) померлих жінок смерть наступила вдома.

Про актуальність питання планування сім’ї свідчать щорічні материнські втрати від причин, пов’язаних з перериванням вагітності. Впровадження програми планування сім’ї дозволило в останні роки досягнути зниження кількості материнських смертей, пов'язаних з абортами. Питома вага таких випадків складає 10,7% серед загальної кількості материнських втрат.

Все це свідчить про необхідність приділення більш детальної уваги до роботи служб планування сім’ї, удосконалення заходів щодо попередження небажаної та несвоєчасної вагітності, поліпшення якості медичної допомоги при операції переривання вагітності, впровадження моніторингу жінок з тяжкою соматичною патологією, яким протипоказано виношування вагітності.