Hовий семінар-тренінг Зміцнення сім'ї: виховання дітей в сучасних умовах

 Hовий семінар-тренінг Зміцнення сім'ї: виховання дітей в сучасних умовах

Чи уявляють батьки, що, плануючи народження дитини, уже беруть на себе відповідальність за її майбутнє, і чи знають, що таке «батьківська відповідальність»? Співробітники Центру теорії та методики соціальної роботи Державного інституту розвитку сім’ї та молоді за підтримки представниці гуманітарних служб Дезерет Інтернешенл Чаритиз Шарлін Лі розробили і апробували тренінгову програму «Зміцнення сім’ї: виховання дітей в сучасних умовах», яка допомагає батькам зрозуміти, наскільки важливим є усвідомлення відповідальності за народження і виховання дитини.

Програма вміщує кілька модулів, присвячених розгляду тем, що є актуальними для сімейного виховання, а саме: відповідальність батьків; ефективне спілкування; усвідомлення та управління емоціями; прийнятна поведінка; дисциплінарні заходи без покарання; виховання дітей, які вміють працювати; сімейні цінності.

За базову концепцією програми взято усвідомлення того, що усі батьки без винятку (які б вони не були – відповідальні чи ні) виховують дітей власним прикладом, настановами, покараннями чи байдужістю. Відмінність сімейного виховання від виховання у навчальних закладах полягає саме у тому, що дитина увесь час перебуває під «виховним впливом» членів родини, засвоює і сприймає правила поведінки через спілкування з ними, через батьківські настанови, особистий приклад дорослих тощо. Сімейний простір є першою життєвою сходинкою у формуванні особистості. Від того, яким чином формуються сімейні стосунки залежить дуже багато у формуванні світогляду і поведінці людини.

Тренінгова навчальна програма вже пройшла апробацію на семінарах для спеціалістів соціальної сфери та представників громадських організацій в листопаді цього року.

Під час тренінгових занять використовувалися різноманітні форми інтерактивного навчання: вправи, дискусії, бесіди, робота в малих групах, мозковий штурм, рольова гра, робота з ситуаціями. В ході обговорення учасники мали змогу проаналізувати прагнення батьків, які вони визначають основними у виховному процесі; розглянути різні форми невербального спілкування з дитиною; сформулювати прийоми налагодження позитивного спілкування з дитиною; оцінити необхідність ввічливого і шанобливого ставлення до дитини; проаналізувати причини та наслідки батьківського гніву та запропонувати моделі, що дозволяють батькам керувати негативними емоціями тощо.

Тренінгову програму «Зміцнення сім’ї: виховання дітей в сучасних умовах» можна рекомендувати до впровадження у роботі з батьками спеціалістам навчальних закладів, працівникам соціальних служб. Запровадження навчання батьків є елементом профілактичної роботи з сім’ями з метою формування усвідомленого батьківства, запобігання насиллю, конфліктів у сім’ї між батьками та між батьками і дітьми, відмови від дітей тощо.