Стартував Проект із зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні

Стартував Проект із зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні

4 грудня 2008 року в Україні розпочав роботу новий спільний Проект Європейського Союзу та Ради Європи із зміцнення та захисту прав жінок та дітей в України, який проводиться спільно із Секретаріатом Президента України, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Верховною Радою України, Судовою владою, Прокуратурою, Міністерством праці та соціальної політики, неурядовими організаціями

На конференцію, яка відбулася в Києві з нагоди початку впровадження Проекту, зібралися учасники Проекту, партнери, посли Європейських країн в Україні, представники громадських організацій, журналісти.

Проект має на меті покращання відповідності існуючих законів та практики їх застосування в Україні у сфері гендерної рівності і прав дітей, та запобігання сексуальній експлуатації та жорстокому поводженню з дітьми у відповідності до Соціальної хартії (переглянутої), Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації, та інших відповідних документів. Однією із головних цілей проекту є допомога в ратифікації Конвенції Ради Європи проти торгівлі людьми.

Представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співпраці з Україною Аке Петерсен зазначив під час виступу на конференції, що ініціатори Проекту вітають ставлення української влади до питань захисту жінок та дітей, і відзначив щире бажання влади співпрацювати в цьому плані з міжнародними організаціями задля змін до кращого.

Керівник програм зовнішньої допомоги (Європейський Союз – делегація Європейської Комісії в Україні) Лаура Гараньяні зазначила, що Україна підтримала міжнародні угоди щодо захисту жінок та дітей від різного роду насильства, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми тощо, вона має певне законодавство з цього приводу, однак, за її словами, є проблеми з виконанням цих норм на практиці. Одна з цілей Проекту - утвердити дієвість цих законів.

Виступаючи на конференції, керівник Департаменту сімейної та гендерної політики Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту Елла Ламах акцентувала увагу на підвищенні ролі та зростанні активності громадських організацій в соціальній сфері і відповідно готовності влади до ще тіснішої співпраці з ними, в тому числі й у впровадженні даного Проекту.

Вартість Проекту становить 1200000 євро, 90% з яких фінансує Європейська комісія, 10% - рада Європи. Тривалість Проекту - два роки.

4 грудня також відбулося перше засідання Керівного комітету Проекту, до Комітету від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту ввійшла Заступник Міністра Тетяна Кондратюк. На засіданні було затверджено план заходів Проекту та розподілено участь і відповідальність за них між його учасниками.