Bідбулася Всеукраїнська розширена нарада з ректорами вищих навчальних закладів

 Bідбулася Всеукраїнська розширена нарада з ректорами вищих навчальних закладів

Під головуванням Президента відбулася Всеукраїнська розширена нарада з ректорами вищих навчальних закладів

У нараді з питань забезпечення доступу громадян до якісної вищої освіти взяли учать віце-прем'єр-міністр Іван Васюник, міністр освіти і науки Іван Вакарчук, ректори вищих навчальних закладів України.

Як позитивні тенденції Глава держави відзначив приєднання України до Болонського процесу, краще фінансування освітян та позитивні зміни у статусі викладачів, а також запровадження зовнішнього незалежного тестування випускників тощо.

Водночас, Президент зупинився на низці проблем, які потребують вирішення у контексті подальшого розвитку вищої школи в України.

Говорячи про приєднання України до Болонського процесу, В.Ющенко нагадав, що «рамковою датою» у завершенні інтеграції в європейській освітній простір є 2010 рік. Саме до цього часу, наголосив він, «ми повинні бути абсолютно адаптовані по всім параметрам Болонського процесу». Віктор Ющенко особливо наголосив, що «Україна виходить з того, що «формування єдиного освітнього поля в Європі - це один із фундаментальних напрямків інтеграції» нашої держави до європейської спільноти».

Віктор Ющенко підкреслив, що через 2 роки українська держава має забезпечити студентові «рівну конкурентність» на всьому просторі, який об'єднаний Болонським процесом.

«Я розглядаю Болонський процес як хороший стимул оптимізації якості освіти в Україні. Ми повинні проводити його синхронно, чітко і динамічно», - сказав Президент, додавши, що безумовно, ВНЗ «не повинні лишатися сам на сам» із проблемами, пов'язаними з запровадженням нової системи їхньої роботи.

Щодо фінансування вищої школи, Президент констатував: на сьогодні витрати на освіту в Україні є достатньо значними і складають 6% від ВВП. Проте, актуальним є питання раціоналізації державного підходу до використання цих ресурсів.

Президент пообіцяв, що всіляко підтримуватиме і надалі вирішення проблем матеріального забезпечення викладачів вищих навчальних закладів. У цьому контексті він відзначив ефективний розвиток стипендіальної системи в Україні, нагадавши, що на сьогодні призначається 700 академічних іменних стипендій Президента, 500 - Верховної Ради і 100 - Уряду.

Президент окремо зупинився на ряді недоліків, які проявилися під час проведення цього річного тестування. За його словами, частина з них мали технологічний характер і виникали на місцях, а решта пов'язані із недосконалою нормативно-правовою базою, недостатнім фінансовим забезпеченням, роботою структурних підрозділів українського центру тестування тощо. Траплялися випадки неповного дотримання умов прийому до вищих навчальних закладів на основі тестування, констатував Віктор Ющенко.

«Відповідальні державні структури мають проаналізувати всі недоліки, виявлені у системі тестування і визначити механізми їх усунення у 2009 році», - сказав Президент, загалом назвавши проведене цього року тестування «найбільшою реформою в системі освіти за останні 17 років». На переконання Президента, ця новація сприяла справедливому підходу до абітурієнтів, подоланню корупції у вузах та підвищенню доступності освіти. Президент закликав ректорів продовжувати активні зусилля щодо впровадження системи такого тестування. Віктор Ющенко звернув особливу увагу ректорів на необхідність ведення подальшої ефективної роботи із подолання корупції у вищій школі.

«Це ваша персональна відповідальність», - наголосив Президент, запевнивши, що особисто реагуватиме на прояви корупції у вищій освіті. «Сподіваюся, що ми знаходимося у такому режимі порозуміння, що сприймаємо це як спільний виклик і спільне зобов'язання», - сказав Президент.

Окремий акцент Віктор Ющенко зробив на проблемі викладання у вищих навчальних закладах державної мови.

«Це є невід'ємною і обов'язковою складовою національно-патріотичного виховання», - сказав Президент. За його словами, ВНЗ мають не лише давати фахові знання, а випускати із своїх стін справжніх громадян України. Міністерство освіти у цьому питанні має проводити більш ясну національну політику, переконаний Глава держави.

Він також назвав такі проблеми вищої школи, як забезпечення належного рівня наукових досліджень та ведення інноваційної діяльності у вузах, необхідність реформування системи відомчих навчальних закладів, подолання дисбалансу у підготовці спеціалістів, оптимізацію існуючої мережі вузів тощо.

За результатами наради Президент має підписати указ про подальший розвиток вищої освіти.