МОЗ України попереджає про можливість підвищення захворюваності на інфекційні хвороби в постраждалих регіонах

МОЗ України попереджає про можливість підвищення захворюваності на інфекційні хвороби в постраждалих регіонах

У Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській областях внаслідок стихійного лиха виникає складна епідемічна ситуація щодо можливості підвищення захворюваності на інфекційні хвороби. Погіршення епідемічної ситуації може спостерігатися не лише в регіонах, що постраждали від водної стихії, а й районах, що знаходяться вздовж русла річки Дністер. Розмивання вигрібних ям, каналізаційних систем, підтоплення худобо-могильників, тваринницьких ферм, цвинтарів, явне або приховане ураження джерел водопостачання, харчових продуктів (насамперед овочі, фрукти, інші продукти тривалого зберігання) створили умови для виникнення гострих інфекційних хвороб, в тому числі й особливо небезпечних, а також можливого формування нових осередків, насамперед, кишкових інфекцій, які можуть зберігатися тривалий час. Міграційні процеси в межах України, вивезення на продаж контамінованих продуктів харчування, прикордонна торгівля з сусідніми республіками харчовими продуктами можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб й за межами цих регіонів.

У першу чергу, в період від кількох днів до 2 тижнів можуть почати виникати спалахи гострих кишкових інфекцій бактерійної (шигельоз, сальмонельоз, ешерихіози, харчові токсикоінфекції) та вірусної (ентеровірусна, ротавірусна, норовірусна, аденовірусна інфекції) етіології. Не виключається можливість появи випадків холери. Дещо пізніше, у термін від 2 тижнів до 1місяця можлива поява випадків черевного тифу, паратифів А і В, вірусних гепатитів А, Є. Уже в найближчі дні можливе збільшення захворюваності на лептоспіроз, ентеровірусні менінгіти, поява випадків сибірки, туляремії.

Враховуючи ситуацію, що складається, МОЗ України вважає за необхідне:

посилити санітарно-освітню роботу на усіх рівнях надавання медичної допомоги не лише в регіонах, що постраждали, а й районах, що знаходяться вздовж русла ріки Дністер та/або отримують водопостачання з цієї річки;

особливу увагу звернути на осіб з так званої декретованої групи населення: поява нижченаведених симптомів вимагає негайної госпіталізації до інфекційного стаціонару;

в центральних районних лікарнях, де відсутні інфекційні стаціонари, зарезервувати 10-15% ліжкового фонду в окремому приміщенні для ізоляції хворих, що поступатимуть з гострою інфекційною патологією;

у центральних районних лікарнях, що мають у своєму складі інфекційні стаціонари, зарезервувати 5% ліжкового фонду на випадок виникнення спалаху інфекційних хвороб;

організувати на місцях можливість, при необхідності, консультації інфекціоністом цілодобово, в тому числі у вихідні дні;

аптечній мережі різних форм власності забезпечити амбулаторну медичну допомогу основними антибактерійними та противірусними засобами, що можуть застосовуватися для лікування вірусних діарей, гепатиту А;

госпіталізація хворих з діарейним синдромом з обов’язковим проведенням специфічної етіотропної діагностики;

забезпечити можливість проведення етіотропної діагностики гострих кишкових інфекцій, черевного тифу на усіх рівнях госпіталізації (з оплатою за рахунок епідфонду); для цього також можливе використання імунохроматографічних експрес-тестів (СІТО-ТЕСТ);

посилити увагу до хворих з високою температурою тіла без видимого вогнища інфекції; гарячка за таких умов може бути проявом черевного тифу, лептоспірозу, ентеровірусної інфекції, переджовтяничного періоду гепатиту А; такі пацієнти підлягають обов’язковій госпіталізації до інфекційного стаціонару;

посилити увагу до хворих з високою температурою тіла та регіонарним лімфаденітом, первинним афектом, що може бути проявом туляремії, сибірки;

створити при кожній центральній районній лікарні запас сольових розчинів типу Трисіль та/або Хлосіль, Ацесіль з розрахунку 5 000 мл щоденного довенного введення на 5 днів на 50 хворих (усього1250 л) за рахунок епідфонду;

створити при кожній центральній районній лікарні запас лікарських антибактерійних засобів з розрахунку 2 таблетки на пацієнта на 5 днів на 100 хворих на гострі кишкові інфекції (усього 1000 таблеток) та на 10 хворих на черевний тиф (усього 600 таблеток) – офлоксацин, норфлоксацин та/або ципрофлоксацин) за рахунок епідфонду;

створити при кожній центральній районній лікарні запас лікарського противірусного засобу аміксин ІС 125 мг з розрахунку 5 таблеток на пацієнта на курс лікування на 50 хворих (усього 250 таблеток) при підозрі на вірусний характер діареї, інші форми вірусних захворювань, що схильні до епідемічного поширення, або гепатит А за рахунок епідфонду.