Держкомстат: народжуваність в Україні зростає

Держкомстат: народжуваність в Україні зростає

Рівень народжуваності порівняно з січнем–травнем 2007р. зріс з 9,7 до 10,2 немовлят на 1 тис. населення. По окремих регіонах він значно різниться: від 8,4 народжених на 1 тис. жителів у Чернігівській області до 13,6 у Волинській області.

Водночас із зростанням народжуваності збільшується рівень смертності. Порівняно з січнем–травнем 2007 р. він зріс з 17,2 до 17,5 померлих на 1 тис. населення, а в Чернігівській області цей показник удвічі вищий, ніж у Києві (відповідно 22,5% та 11,2%).

Структура причин смерті населення у січні–травні 2008р. порівняно з відповідним періодом минулого року майже не змінилась. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

За даними Держкомстату, станом на 1 червня цього року в Україні проживало 46239,7 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2008р. чисельність населення зменшилася на 133 тис. осіб або на 6,9 особи у розрахунку на 1 тис. жителів.