Збільшення фінансової допомоги при народженні дитини, принесло Україні як позитивний, так і негативний ефект

Збільшення фінансової допомоги при народженні дитини, принесло Україні як позитивний, так і негативний ефект

Зростаюча кількість новонароджених супроводжується підвищенням дитячої смертності. Причина тому – прогресуюча народжуваність в малозабезпечених сім'ях, що підвищує ризик для життя немовлят, повідомляє прес-служба Міністерства Охорони Здоров'я (МОЗ).

Найбільшу загрозу для життя немовляти, створює поганий стан здоров'я матері. Дві третіх випадків смерті серед дітей до 1 року, викликані хворобами малюків, які виникають через те, що їх мами харчувалися не відповідним чином, зазнавали стресів та дії інших соціально-економічних чинників, повідомляють фахівці МОЗ.

Ще одна з вагомих причин смертності маленьких діток – батьківська неуважність і недостатня їх обізнаність в питанні догляду за грудною дитиною. Про це свідчить, складена фахівцями МОЗ структура причин смертності дітей до 1 року. З якої видно, що нещасні випадки, травми й отруєння займають третє місце у ряді основних причин смерті малюків.

В Україні в 2004 р. показник смертності дітей віком до 1 року був найменшим серед країн СНД і складав 9.5 випадків смерті на 1000 дітей, народжених живими, повідомляє прес-служба МОЗ. В порівнянні з 1990 р. рівень смертності дітей до 1 року знизився на 26%, а кількість смертей новонароджених на 29%.

У 2005 році в Україні було зареєстровано зростання рівня смертності дітей віком до 1 року і склало 9,99 смертей на 1000 народжених живими. Впродовж 6 місяців 2006 р. така негативна тенденція продовжує зберігатися.

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, вірогідність смерті дитини до 5 років, в країнах з низьким і середнім достатком в 10 разів вища, ніж в економічно розвинених державах.

Залежність показників смертності дітей до 5 років від валового національного доходу на душу населення, була показана в доповіді «Про стан дітей в світі, 2005 рік»:

Найнижчий рівень смертності дітей віком до 5-ти років (3,0 на 1000 народжених живими) мають країни з високим рівнем валового національного доходу на душу населення:

Сінгапур(21230 дол. США) та Швеція(28840 дол. США), які займають найвище 192 місце в рейтинговій таблиці країн світу за рівнем смертності зазначеної вікової категорії дітей.

Наступне 183-тє рейтингове місце займають з показником смертності дітей віком до 5-ти років 4,0 на 1000 народжених живими Норвегія(43350 дол. США), Словенія(11830 дол. США), Іспанія (16990 дол. США),Чеська Республіка (6740 дол. США),Данія(33750), Ісландія(30810 дол. США), Італія (21560 дол. США).

Сполучені Штати Америки при валовому національному доході 37610 дол. США займають 157-ме місце з рівнем смертності дітей віком до 5-ти років 8,0 на 1000 народжених живими.

Україна в цій таблиці займає 120-те рейтингове місце з показником 10.0 на 1000 народжених живими ( 970 дол.США),

Росія 115-те (2610 дол. США),

Білорусія 130-те(1590дол.США),

Казахстан 59-те(1780дол.США).

Наведені дані показують, що навіть в розвинених країнах і країнах з середнім достатком, існують регіони з високим рівнем дитячої смертності.

www.epochtimes.com.ua