Строки переогляду хворих в медико-соціальних експертних комісіях

Строки переогляду хворих в медико-соціальних експертних комісіях

Толстоухова Наталiя

Переогляд інвалідів з нестійкими, зворотними морфологічними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою нагляду за ефективністю відновного лікування та реабілітаційних заходів, станом здоров'я та ступенем соціальної адаптації проводиться через 1-3 роки.

Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також інвалідів, інвалідність яким встановлена без зазначення строку переогляду, проводиться при зміні стану здоров'я і працездатності або при виявленні фактів необгрунтованого рішення медико-соціальної експертної комісії.

Переогляд інвалідів - чоловіків віком старших шестидесяти років і жінок віком старших п'ятидесяти п'яти років проводиться тільки за їх заявою або якщо рішення медико-соціальної експертної комісії винесено на підставі підробних документів.

Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється при анатомічних дефектах (згідно Переліку анатомічних дефектів), стійких, незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності будь-якого виду реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням соціально-економічних обставин в районі проживання інваліда, а також чоловікам віком старших шестидесяти років і жінкам віком старших п'ятидесяти п'яти років, інвалідам, у яких строк переогляду настає після досягнення чоловіками шестидесяти років, жінками - п'ятидесяти п'яти років.

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»