Відповідальність підприємства за отримання його працівником професійного захворювання

Відповідальність підприємства за отримання його працівником професійного захворювання

Толстоухова Наталiя

Відповідно до Конституції України (ч. 4 ст. 43), кожен громадянин має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Гарантії у відношенні безпечних умов праці закріплені в законі України "Про охорону праці" від 14.10.92 №2694-ХII, (далі Закон), Кодексі законів про працю (далі КЗпП) і ряді інших нормативних актах. Забезпечення безпечних умов праці покладено законодавством на власника підприємства (уповноважений ним орган) ст. 153 КЗпП.

На підставі ст. 11 Закону і ст. 173 Кодексу, а також ст. 456 Цивільного кодексу УРСР, власник підприємства зобов'язаний відшкодувати працівнику збиток, заподіяний ушкодженням здоров'я, у тому числі й у зв'язку з профзахворюванням у повному обсязі втраченого заробітку, а також витрати на лікування (у тому числі, санаторно-курортне), протезування, придбання транспортних засобів, витрати на додаткове харчування, придбання ліків, додатковий відхід, інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку. Підприємство також зобов'язане виплатити потерпілому одноразову допомогу, розмір якої встановлюється колективним чи трудовим договором. Якщо відповідно до медичного висновку в потерпілого встановлена стійка втрата працездатності, то розмір такої допомоги не може бути меншим середньомісячного заробітку потерпілого. У колективному чи трудовому договорі сторони також передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у сфері охорони праці, взаємні обов'язки, заходи щодо запобігання випадків виробничого травматизму, аварій і професійних захворювань (ст. 22 Закону). За працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з профзахворюванням, зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами. У випадку неможливості виконання потерпілим попередньої роботи, власник зобов'язаний забезпечити перепідготовку і працевлаштування працівника, установити пільгові умови і режим роботи.

Час перебування на інвалідності в зв'язку з нещасливим випадком на чи виробництві професійним захворюванням зараховується в стаж роботи для призначення пенсії за віком, а також у стаж роботи зі шкідливими умовами, що надасть право на призначення пенсії на пільгових умовах і розмірах. Крім вищевказаного, власник (уповноважений їм орган) зобов'язаний відшкодувати працівнику моральну шкоду, якщо така мала місце в результаті впливу шкідливих умов праці на здоров'я людини (ст. 12 Закону, ст. 173-1 Кодексу). Порушення умов і правил охорони праці може привести до наступних негативних наслідків для підприємства.

Крім відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, власник додатково:

цілком відшкодує збитки іншим підприємствам, громадянам і державі, що виникли у зв'язку з порушенням норм охорони праці (ст.30 Закону); відчисляє по підвищених тарифах кошти на соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань; відшкодовує витрати на лікування і професійну реабілітацію потерпілих від нещасливих випадків чи профзахворювань, проведення робіт з порятунку потерпілих під час аварій і ліквідації їхніх наслідків, на ритуальні послуги, розслідування, експертизи і т.і.

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»