Санаторно-курортне забезпечення у Збройних Силах України

Санаторно-курортне забезпечення у Збройних Силах України

1. Загальні положення.

До санаторіїв Збройних Сил України на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань направляються:

- особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) Збройних Сил України;

- особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

- особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, відряджені до органів виконавчої влади та цивільних установ із залишенням їх на військовій службі;

- особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), особи рядового, сержантського і старшинського складу надстрокової служби та військової служби за контрактом, які перебувають у запасі або переведені у відставку, пенсійне забезпечення яких здійснюється Міністерством оборони України (пенсіонери Міністерства оборони України - ветерани військової служби);

- військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи (далі - курсанти ВНЗ), для продовження лікування в спеціалізованих санаторіях відповідно до висновку госпітальних військово-лікарських комісій (далі - ГВЛК);

- члени сімей осіб, зазначених в абзацах першому, другому, третьому цього пункту, а також пенсіонерів Міністерства оборони України - ветеранів військової служби;

- працівники Збройних Сил України.

- для військовослужбовців (пенсіонерів Міністерства оборони України);

- членів їх сімей;

- працівників Збройних Сил України.

- для військовослужбовців, пенсіонерів Міністерства оборони України - до 50 % путівок;

- для членів сімей військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони України - до 45 % путівок;

- для працівників Збройних Сил України - до 5 % путівок.

2. Порядок відбору та направлення на санаторно-курортне лікування 3. Документи, необхідні в разі направлення до санаторіїв Збройних Сил України

особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - паспорт та посвідчення особи, медичну книжку, відпускний квиток;

військовослужбовці строкової служби, курсанти ВНЗ - військовий квиток, продовольчий атестат, медичну книжку;

пенсіонери Міністерства оборони України - санаторно-курортну карту, паспорт, посвідчення ветерана війни (військової служби) та пенсійне посвідчення, де в розділі для особливих відміток повинно бути вказано про те, що він (вона) користується правом на пільгове санаторно-курортне лікування в санаторіях Збройних Сил України;

працівники Збройних Сил України - паспорт, санаторно-курортну карту та довідку з місця роботи;

члени сімей військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони України - паспорт (діти - свідоцтво про народження та його копію), санаторно-курортну карту, довідку про родинне відношення до голови сім'ї, видану військовою частиною (військовим комісаріатом), а діти старше 16 років - довідку з місця навчання.

- про відсутність у дитини протипоказань для направлення до санаторіїв;

- про відсутність контакту з хворим інфекційною хворобою за останні три тижні, видану за місцем проживання або навчання;

- про щеплення.

4. Порядок відбору та направлення хворих на реабілітаційне лікування

- обов'язкове попереднє госпітальне лікування;

- наявність прямих медичних показань, з яких випливає, що лікування в санаторії є більш ефективним, завершальним етапом госпітального лікування.

  1. направлення;
  2. витяг з історії хвороби;
  3. висновок ГВЛК;
  4. санаторна путівка;
  5. медична книжка;
  6. посвідчення особи (військовий квиток);
  7. паспорт.

5. Порядок відбору хворих до спеціалізованих відділень Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію батько (мати) - військовослужбовець, ветеран військової служби - 25 % вартості путівки;

мати (батько) - член сім'ї військовослужбовця, ветерана військової служби - 50 % вартості путівки.

6. Порядок приймання до санаторіїв Збройних Сил України, виписування, продовження терміну лікування в санаторіях

Хворі приймаються до санаторіїв і виписуються з них у терміни, зазначені в санаторних путівках.

Не дозволяється зміна призначення і терміну дії санаторної путівки в санаторіях центрального підпорядкування без дозволу начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальника медичної служби Збройних Сил України, а в санаторіях, підпорядкованих головним командуванням видів Збройних Сил України, оперативним командуванням, - начальника відповідної медичної служби.

За наявності вільних місць начальнику санаторію надається право приймати хворих не більше ніж за 5 днів раніше терміну, указаного в санаторній путівці. Особи, які запізнилися на 1-5 днів, приймаються до санаторію без відновлення терміну путівки. При цьому вартість путівки сплачується ними повністю.

У випадках, коли запізнення пов'язане з хворобою або із затриманням на шляху слідування з незалежних від особи причин, начальнику санаторію дозволяється відновлювати термін санаторної путівки до п'яти днів за довідками, виданими відповідними установами. Особи, які запізнилися до санаторію більше ніж на 5 днів, на лікування не приймаються.

До Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію дітей привозять і супроводжують із санаторію батьки або особи, які їх замінюють.

Термін лікування в санаторії за наявності медичних показань може бути продовжений начальником санаторію тільки за рішенням ВЛК санаторію на термін не більше 10 днів, а в санаторії для хворих на туберкульоз - загальним терміном санаторного лікування не більше 60 днів.

Під час виникнення у хворих та відпочиваючих, які користуються правом на пільгове санаторне лікування в санаторіях Збройних Сил України, раптових гострих захворювань, що не дають змоги їх госпіталізувати внаслідок нетранспортабельності, останні після закінчення терміну санаторної путівки перебувають у санаторії безоплатно до моменту можливості транспортування та переведення їх до госпіталю (лікарні).

Особи, які придбали санаторні путівки до санаторіїв Збройних Сил України за договірними цінами, у разі виникнення раптового захворювання у період перебування в санаторії сплачують за додаткові дні лікування власні кошти або розраховуються в іншому порядку, передбаченому умовами угоди, укладеної між суб'єктом підприємницької діяльності та санаторієм.

У разі продовження терміну лікування за медичними показаннями одному з подружжя, яке разом перебуває в санаторії, другому (чоловікові, дружині), на його прохання дозволяється продовжувати перебування в санаторії після закінчення терміну лікування з оплатою з розрахунку повної вартості санаторної путівки.

У разі короткочасного переведення хворих за медичними показаннями із санаторію до лікувального закладу, тимчасового від'їзду їх за викликом командування або в разі непередбачених сімейних обставин (раптове тяжке захворювання близького родича - дружини, чоловіка, дітей, батьків тощо) з наступним поверненням до санаторію дозволяється відновлювати не використані за санаторною путівкою дні лікування відповідним наказом по санаторію.

У разі виписування хворих, які прибули з продовольчими атестатами, дата зняття їх з харчування вказується, виходячи з фактичного часу перебування в санаторії.

Про всі направлення до санаторію хворих з протипоказаннями начальник санаторію сповіщає за встановленою формою начальника медичної служби (за підпорядкуванням санаторію), начальника медичної служби головного командування виду Збройних Сил України, оперативного командування, звідки прибув хворий.

Хворі, які прибувають до санаторіїв з протипоказаннями, установленими ВЛК санаторію, на лікування не приймаються.

7. Порядок відпочинку в санаторіях Збройних Сил України військовослужбовців з дітьми

До санаторіїв Збройних Сил України для дорослих приймаються на відпочинок та оздоровлення діти осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, діти пенсіонерів Міністерства оборони України віком від 5 до 18 років, які мають право на санаторно-курортне забезпечення у цих санаторіях за санаторними путівками для членів сімей. Вони розміщуються в кімнаті разом з батьками за рахунок додаткового розгортання місць.

Діти в санаторіях забезпечуються харчуванням, білизною, спортивним інвентарем, невідкладною медичною допомогою. З ними організовується та проводиться культурно-масова та спортивна робота, обладнуються дитячі майданчики.

8. Порядок розрахунків за санаторні путівки

Розмір плати за санаторні путівки визначається начальником Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальником медичної служби Збройних Сил України за розрахунками, поданими начальниками санаторіїв, узгоджується з Головним фінансово-економічним управлінням Міністерства оборони України і оголошується наказом Міністра оборони України.

Санаторні путівки до санаторіїв з оплатою 25 % їхньої вартості видаються:

- особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі відрядженим до органів виконавчої влади та інших цивільних установ із залишенням на військовій службі;

- ветеранам військової служби;

- членам сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а саме: дружині (чоловікові), дітям до 18 років.

З оплатою 50 % вартості санаторні путівки до санаторіїв видаються членам сімей військовослужбовців, ветеранів військової служби, у тому числі дітям віком від 5 до 18 років - до санаторіїв для дорослих.

До членів сімей, які мають право на отримання такої путівки, належать:

дружина (чоловік);

неповнолітні діти;

повнолітні діти - учні та студенти з денною формою навчання середніх та вищих навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Належність до членів сім'ї та вік підтверджуються довідкою кадрового органу військової частини, військового комісаріату за місцем обліку, а факт навчання - довідкою навчального закладу.

Путівки до санаторіїв видаються безоплатно:

1. Військовослужбовцям строкової служби, курсантам ВНЗ - за висновками ГВЛК.

2. Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та є: учасниками бойових дій; інвалідами війни; учасниками війни - 1 раз на 2 роки; особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 1 раз на 2 роки; особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

3. Особам з числа пенсіонерів Міністерства оборони України, зазначеним у пункті 102 Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей, затвердженого наказом Міністра оборони України від 8 серпня 1994 року N 205, із змінами і доповненнями.

4. Дітям осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та пенсіонерів Міністерства оборони України, які мають право на пільгове санаторно-курортне лікування, - до Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію.

5. Хворим на туберкульоз військовослужбовцям, пенсіонерам Міністерства оборони України, які мають право на пільгове санаторно-курортне лікування, членам їх сімей (за винятком членів сімей військовослужбовців строкової служби).

Інваліди I групи всіх категорій (крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, яким видається путівка терміном лікування на 45 днів) у разі направлення на санаторно-курортне лікування забезпечуються безоплатною путівкою і на супровідну особу за наявності висновку лікувально-профілактичного закладу про необхідність супровідника. На путівці військовим комісаром робиться помітка: "Супровідник". Якщо інвалід I групи їде на лікування без супровідника, він повинен мати довідку лікувально-профілактичного закладу про те, що може обслуговувати себе самостійно.

Військовослужбовцям, членам їх сімей, працівникам військових формувань, утворених відповідно до законів України, путівки до санаторіїв Збройних Сил України надаються на підставі укладених угод між Головним військово-медичним управлінням Міністерства оборони України та медичною службою відповідного військового формування або окремих звернень до Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України за підписом відповідного начальника медичної служби.

Особам, які не користуються правом на лікування в санаторіях Збройних Сил України, санаторні путівки реалізуються санаторіями за договірними цінами, але не нижче їх собівартості.

За надання одній особі або сім'ї палати (номера) з поліпшеними умовами розміщення стягується додаткова плата, розмір якої оголошується відповідним наказом Міністра оборони України.

Повернення грошей хворим за невикористані дні лікування у разі дострокового від'їзду із санаторію здійснюється:

- у разі відкликання з відпустки в установленому чинним законодавством України порядку;

- за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які підтверджені відповідними документами (телеграма, лист тощо);

- на підставі повідомлення про раптове захворювання (смерть) близьких родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків) або осіб, які перебувають на утриманні;

- у зв'язку з переведенням до госпіталю (лікарні).

У цих випадках гроші повертаються й іншим членам сім'ї, якщо вони вибувають із санаторію.

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»