Надання медичної допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам(мічманам) Збройних Сил України

Надання медичної допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам(мічманам) Збройних Сил України

Згідно п.56 Положення “Про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками(мічманами) Збройних Сил України”, затверджене Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053/2001, відпустки для лікування у зв'язку з хворобою надаються на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. У цілому час безперервного перебування в лікувальних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати чотирьох місяців (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні). Цей строк може бути продовжено рішенням прямих начальників від командувача корпусу, прирівняної до нього особи і вище на підставі висновку лікувального закладу. Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовці підлягають огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність їх до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.

Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), які захворіли під час чергової щорічної відпустки, відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів відпустки.

Лікування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) повинно бути закінчено у лікувальному закладі. У виняткових випадках на підставі висновку військово-лікарської комісії командиром військової частини (а в разі виключення зі списків особового складу частини - начальником військово-лікувального закладу) може бути надано відпустку для лікування у зв'язку з хворобою на 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв'язку з хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показниками - продовжено ще раз. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не повинна перевищувати трьох місяців. Після закінчення відпустки для лікування у зв'язку з хворобою військово-лікарська комісія робить висновок про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби.

Особи офіцерського складу, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до неї із зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, - звільненню в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідних строків.

На підставі медичного висновку військовослужбовцям-жінкам надаються відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

- до пологів - 70 календарних днів;

- після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням військовослужбовця-жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»