Сплата підприємствами, установами, організаціями штрафів за нещасні випадки та випадки професійних захворювань

Автор
Сплата підприємствами, установами, організаціями штрафів за нещасні випадки та випадки професійних захворювань

Толстоухова Наталiя

Відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. N 2694-XII підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок та випадок професійного захворювання, які сталися на виробництві з його вини.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. N 1105-XIV фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється, зокрема, за рахунок коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці.

Штраф за кожний нещасний випадок та випадок професійного захворювання, які сталися на виробництві з вини підприємства, установи та організації, сплачуються відповідно до Закону України "Про охорону праці", Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці" від 17.09.93 р. N 754.

“Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці” визначає порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації (надалі - підприємства) незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

На підприємства можуть бути накладені штрафи за:

порушення актів законодавства та інших нормативних актів (правил, стандартів, норм, положень, інструкцій тощо, які є обов'язкові для виконання) про охорону праці; невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

1) голова Держнаглядохоронпраці - до 2 відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

2) заступники голови Держнаглядохоронпраці - до 1,5 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

3) начальники територіальних управлінь - до 1 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф.

нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати працездатності працівника, - у розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності; нещасного випадку, що призвів до стійкої втрати працездатності, та за професійне захворювання працівника - у розмірі, визначеному з розрахунку половини середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності; смерті потерпілого - у розмірі дворічного заробітку потерпілого.

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»