Санаторно-курортне лікування й оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей

Санаторно-курортне лікування й оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей

1. Порядок планування і розподілу путівок

Планування путівок здійснюється Виконавчою дирекцією Фонду в розрізі відділень Фонду.

Проект плану розподілу путівок визначає загальну їх кількість з урахуванням чисельності працюючих в еквіваленті повної їхньої зайнятості і фінансового забезпечення бюджету Фонду. Чисельність повинна відповідати даним звіту про виконання бюджету Фонду на 1 січня попереднього року.

Проектом плану передбачаються путівки:

- для застрахованих осіб та членів їх сімей;

- для доліковування застрахованих осіб у відповідних відділеннях реабілітації на базі санаторно-курортних закладів;

- для створення резерву у Виконавчій дирекції і виконавчих дирекціях відділень Фонду.

Виконавча дирекція Фонду розробляє проект плану розподілу путівок на наступний рік по профілях лікування курортів, періодам року, зручностям у палатах і направляє його до 1 червня виконавчим дирекціям відділень Фонду для узгодження.

Плани розподілу путівок відділень Фонду затверджуються в правліннях відділень Фонду в двотижневий термін після одержання затвердженого правлінням Фонду плану розподілу путівок на наступний рік і доводяться до робочих органів відділень Фонду.

У такий же термін робочі органи відділень Фонду на підставі плану розподілу путівок відділення Фонду доводять план розподілу путівок до страхувальників.

Резерв путівок створюється по періодах року, пропорційно усім видам путівок, у розмірі не більш 1 відсотка від загальної їхньої кількості, передбаченого планом розподілу (крім реабілітаційних).

Договори на придбання путівок із санаторно-курортними закладами, що пройшли тендер, полягають Виконавчою дирекцією Фонду, відповідно до затвердженого плану.

Для лікування застрахованих осіб у реабілітаційних відділеннях здравниць крім договорів із санаторно-курортними закладами на придбання путівок Виконавча дирекція Фонду і виконавчі дирекції відділень Фонду укладають договори з відповідними закладами охорони здоров'я щодо видачі, обліку і звітності по зазначених путівках.

Виконавчі дирекції відділень фонду можуть купувати путівки в санаторії-профілакторії, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, на підставі укладеного договору з його власником для застрахованих осіб та членів їх сімей, страхувальники яких не мають таких здравниць.

2. Порядок видачі путівок застрахованим особам та членам їх сімей

Путівка надається застрахованій особі за основним місцем роботи на підставі рішення комісії (уповноваженого) по соціальному страхуванню. Застрахована особа одержує її в бухгалтерії страхувальника, що здійснює облік путівок.

Путівка видається застрахованій особі в період відпустки на підставі особистої заяви, медичної довідки про необхідність санаторно-курортного лікування (N 070-про).

Путівка в санаторій-профілакторій видається застрахованій особі в період відпустки без відриву від виробництва, а студентам вищих і учням професійно-технічних закладів - у період навчання.

Комісія (уповноважений) з соціального страхування обов'язково інформує застрахованих осіб про наявність путівок і звітує перед ними про їхнє використання.

Протягом року тій самій особі за кошти Фонду може бути видана тільки одна путівка з урахуванням путівок, отриманих у санаторії-профілакторії і реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів, за винятком путівок для лікування й оздоровлення дітей без дорослих.

Путівка за рішенням комісії (уповноваженого) з соціального страхуванню видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 10, 30, 50 відсотків її вартості або безкоштовно з урахуванням матеріального положення застрахованої особи.

Путівки в спеціалізований санаторій (відділення санаторію) для лікування дитини в супроводі дорослого, а також у дитячі і підліткові санаторії видаються одному з працюючих батьків (матері чи батьку) або опікунам, при наявності медичних показань для санаторно-курортного лікування дитини, безкоштовно або за 10 відсотків вартості путівки з урахуванням матеріального становища батьків (опікунів).

Путівка в дитячий оздоровчий заклад (табір) видається безкоштовно або за 10 відсотків її вартості з урахуванням матеріального становища батьків (опікунів).

Комісія (уповноважений) по соціальному страхуванню може приймати рішення про виділення путівки відповідно до медичних показань для спільного санаторно-курортного лікування чоловіка, дружини і неповнолітніх дітей, у тому числі для члена сім’ї (дружини, чоловіка), що працює на іншому підприємстві. При видачі путівки члену сім’ї, останній повинен надати довідку з місця його основної роботи чи навчання про те, що він не скористався цією соціальною послугою.

Путівка для членів сім’ї видається з частковою оплатою за 30, 50 відсотків її вартості з урахуванням матеріального становища застрахованої особи.

Комісія (уповноважений) з соціального страхування в межах фінансових можливостей може, як виключення, видавати путівки відповідно до медичних показань для санаторно-курортного лікування тим ветеранам війни і праці, що перед виходом на пенсію працювали на даному підприємстві, в установі, організації і вже ніде не працюють.

Ці путівки видаються з оплатою 10, 30, 50 відсотків вартості або надаються безкоштовно.

Передача путівки іншій особі забороняється. Комісія (уповноважений) з соціального страхування соціальному в окремих випадках може приймати рішення про розподіл путівки для спільного санаторно-курортного лікування застрахованої особи і працюючого члена його сім’ї за умови письмової угоди з адміністрацією санаторно-курортного закладу і терміну лікування кожної особи не менше 12 діб.

Путівка видається, як правило, за 20 днів до початку терміну заїзду в здравницю.

Путівка, що видається застрахованій особі або члену її сім’ї, повинна бути заповнена з вказівкою прізвища, імені та по батькові, місця роботи, найменування підприємства, установи, організації, якою видана путівка, і завірена підписом відповідальної особи та печаткою.

Видача незаповнених путівок забороняється.

Застрахована особа зобов'язана повернути страхувальнику, що видав путівку, заповнений зворотній талон до путівки чи довідку про термін перебування в здравниці, завірену підписом керівника і печаткою здравниці, про що робиться відповідний запис у книзі обліку путівок (ф. N 13).

Хворі, направлені на доліковування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів, повертають заповнені зворотні талони в заклад, що видав путівку.

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»