Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Автор
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" затверджена Міністерством освіти і науки України і з 2009-2010 навчального року впроваджується у практику роботи дошкільних навчальних закладів України.

Базова програма "Я у Світі" - третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань. Вона розроблена на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та затверджена Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до Наказу МОН України N 41 від 21.01.2009 р. з 2009-2010 навчального року здійснюється поетапне впровадження Програми в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності; передбачено її вивчення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та в інститутах післядипломної педагогічної освіти за напрямком підготовки (спеціальністю) "Дошкільна освіта".

"Я у Світі" є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної частини, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку. Базова програма є програмою розвитку дитини-дошкільника і реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної освіти, заявлену Базовим компонентом.

До складу колективу авторів Програми увійшли відомі в Україні психологи та педагоги: О. Богініч, Н. Баглаєва, Г. Бєлєнька, Е. Вільчковський, Н. Гавриш, А. Гончаренко, Н. Глухова, Н. Денисенко, О. Долинна, О. Кононко, Н. Кудикіна, В. Кузьменко, О. Павленко, Т. Піроженко, З. Плохій, Т. Поніманська, Г. Раратюк, О. Терещенко, В. Тименко, О. Хорошковська, Т. Шкваріна, Л. Якименко. Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор О. Кононко.

Базову програму розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" можно переглянути за адресою:

//www.mon.gov.ua/education/average/Bazova_programa.pdf