Заява про передачу усиновленої дитини

Автор
Заява про передачу усиновленої дитини

Заява про передачу усиновленої дитини

Наказ Міністерства України

у справах сім’ї, молоді та спорту,

Міністерства освіти і науки України,

Міністерства охорони здоров’я України

02.02.2007 № 302/80/49

(у редакції наказу Міністерства України

у справах сім’ї, молоді та спорту,

Міністерства освіти і науки України,

Міністерства охорони здоров’я України

від 03.08.2010 № 2580 /786 /649)

Додаток 2

до Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання

ЗАЯВА про передачу усиновленої дитини

Ми, громадяни ___________________________________________________

(назва країни)

Прізвища, імена та по батькові усиновлювачів _________________________

_________________________________________________________________,

місце проживання _________________________________________________,

телефон __________________________________________________________,

паспорт (серія, №, дата видачі, яким органом виданий) __________________ __________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

усиновили вихованця ______________________________________________

(найменування закладу)

Прізвище, ім'я та по батькові дитини до усиновлення _________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові дитини після усиновлення _________________________________________________________________

Дата та місце народження: _________________________________________

Дата та місце народження після усиновлення (якщо змінювалось) _________________________________________________________________

Усиновлення здійснено відповідно до рішення суду _________________________________________________________________

(назва суду)

за справою №___________від "____" __________________ 20___ року

просимо передати нам усиновлену дитину.

До заяви додаємо:

копію рішення суду;

ксерокопію паспорта кожного з усиновлювачів;

копію нового свідоцтва про народження з унесеними змінами (після усиновлення) дитини.

При усиновленні дитини особами, які не володіють українською

мовою, до заяви також додається копія паспорта перекладача (за

умови його присутності).

Підписи усиновлювачів:

Батько ___________________ (________________________________)

Мати ____________________ (________________________________)

Перекладач _______________ (________________________________)

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________

(дата)

Зберегти одним файлом : ДОКУМЕНТ