Поєднання дельфінотерапії з іншими методами лікування

Автор
Поєднання дельфінотерапії з іншими методами лікування

Дельфінотерапія може проводитися як елемент комплексної терапії психоневрологічних, психосоматичних і соматопсихічних захворювань. При цьому в осіб, що проходять психофармакотерапію (нейролептики, транквілізатори, тімостабілізатори, антидепресанти), не варто різко припиняти вживання препаратів, оскільки це може спричинити загострення захворювання. В той же час після консультації з фахівцем можна зменшити дози деяких препаратів, оскільки купання з дельфінами може потенціювати їх дію, наприклад, у напрямі посилення психостимулюючого впливу.

Благотворно впливає на сприйняття і закріплення ефекту дельфінотерапії проведення в той же самий час різних видів психотерапії.

З врахуванням відомостей про те, що дельфінотерапія позитивно впливає на когнітивні, поведінкові сторони життя дитини, сприяє її соціалізації, після проведення сеансів можлива робота з логопедом і корекційним педагогом.

В разі дитячого церебрального паралічу доцільне підключення до дельфінотерапії нейрокінезітерапії (за А.Г.Смоляніновим), тобто спеціальних прийомів кінезітерапії, а також вправ, що проводяться в особливих умовах. Нейрокінезітерапія здатна "блокувати" дії патологічних рефлексів і синергій значимим потоком аферентних імпульсів до головних і спинальних нервових структур. Побіжно виявляється істотний вплив на стан психічної сфери. Саме по собі спілкування з дельфіном містить елементи кінезітерапії, але поєднання дельфінотерапії з нейрокінезотерапією здатне підвищити ефективність лікувального спілкування з морською твариною.

Українська асоціація народної медицини Київський Медичний Університет Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика