Додаток 12. Критерії оцінки здоров'я вагітної та групи динамічного спостереження

Автор
Додаток 12. Критерії оцінки здоров'я вагітної та групи динамічного спостереження

Наказ МОЗ України від 28.12.2002 № 503 - для ЖК

Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

Критеріями оцінки здоров'я вагітної є:

- наявність або відсутність акушерської та екстрагенітальної патології;

- належність її до тієї чи іншої групи ризику перинатальної патології;

- фізичний розвиток вагітної;

- функціональний стан основних систем її організму;

- фізичний і функціональний стан плода.

I групу динамічного спостереження (Д1 - здорові) складають вагітні, у яких відсутні екстрагенітальні та гінекологічні захворювання, які доношують вагітність до терміну 38-42 тижні за відсутності факторів ризику перинатальної патології, а функціональні порушення окремих органів або систем не викликають будь-яких ускладнень протягом усього терміну вагітності.

II групу - (Д2 - практично здорові) складають вагітні без екстрагенітальних і гінекологічних захворювань. Сумарна оцінка виявлених у них факторів ризику відповідає низькому ступеню перинатальної патології, а функціональні порушення окремих органів або систем не викликають будь-яких ускладнень протягом усього періоду вагітності.

III групу - (Д3 - хворі) складають вагітні із встановленим діагнозом екстрагенітального захворювання або акушерської патології.

//www.mozdocs.kiev.ua/view.php?id=3222