Додаток 6. Скринінг гестаційного цукрового діабету

Автор
Додаток 6. Скринінг гестаційного цукрового діабету

Наказ МОЗ України від 28.12.2002 № 503 - для ЖК

Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

Скринінг необхідно проводити тільки серед групи вагітних жінок високого ризику за розвитком гестаційного цукрового діабету. Належність вагітної до групи високого ризику лікар визначає під час першого пренатального візиту.

Перелік показань, що дають змогу віднести вагітну до групи високого ризику, наступний:

1. Цукровий діабет в анамнезі у батьків та найближчих родичів.

2. Гестаційний діабет під час попередніх вагітностей.

3. Ожиріння - маса тіла, що перевищує на 30 % від нормальної.

4. Глюкозурія, що повторюється.

5. Макросомія в попередніх пологах (народження дітей з масою тіла понад 4000,0 г).

6. Мертвонародження в попередніх пологах.

7. Полігідроамніон.

Вагітних з вищевказаними ознаками необхідно в найближчий час (в перші 2 тижні після першого відвідування жіночої консультації) обстежити на гестаційний діабет. Визначають показники глюкозурії та глікемії натщесерце. Якщо позитивний тест на глюкозурію, а рівень глікемії у плазмі крові перевищує 7 ммоль/л необхідне проведення тесту толерантності до глюкози (ТТГ).

Обов'язкове повторне тестування з проведенням тригодинного перорального ТТГ у вагітних із групи високого ризику в термінах 24-30 тижнів.

Техніка проведення ТТГ

Визначають рівень глікемії натщесерце, а потім проводять навантаження глюкозою. Для цього 75 г глюкози розчиняють у 400 мл води, яку жінка випиває протягом 5 хвилин. Через одну, дві та три години досліджують рівень глюкози у плазмі крові.

Показники вмісту глюкози в цільній крові та плазмі венозної крові при проведенні перорального ТТГ у здорових вагітних жінок (ммоль/л)

Час забору крові Цільна кров Плазма

Натщесерце 4,9 5,5

Через 1 годину 9,1 10,5

Через 2 години 7,8 9,0

Через 3 години 6,9 7,9

ТТГ вважається позитивним, якщо два і більше показників перевищують нормальні показники глікемії. При підвищенні тільки одного показника тест вважається сумнівним і його необхідно повторити в 30 тижнів гестації. У разі позитивного ТТГ необхідне консультування і спостереження вагітної і породіллі ендокринологом, а новонародженого неонатологом.

//www.mozdocs.kiev.ua/view.php?id=3222