Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах

Автор
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах

Жінкам, що перебувають в трудових відносинах з підприємством (тобто є застрахованими особами в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування), у випадку вагітності надається допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, що компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами.

Основним законодавчим документом, що регулює право на одержання соціальної відпустки з цього приводу, є Закон України “Провідпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР зі змінами і доповненнями.

Допомога по вагітності і пологах застрахованій особі надається за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої залежить від особливості протікання вагітності та інших факторів:

№ П/П ВИПАДКИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ СТРОК З ЯКОГО ВИНИКАЄ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ДОПОМОГИ ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №1
1 Загальний випадок     з 30 тижнів вагітності

126 к.д.: вагітності

- 70 к.д.до пологів;     

- 56 к.д.після пологів      

2 Жінкам,які відносяться до I - IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЭС з 27 тижнів вагітності 

180 к.д.:    

- 90 к.д. до пологів;        

- 90 к.д. після пологів              

3 Передчасні, багатоплідні пологи, виникнення ускладнень при пологах чи в післяродовому періоді        з 30 тижнів вагітності

140 к.д.: 

- 70 к.д. до пологів; 

- 70 к.д.після пологів                      

4 Вагітна не спостерігалась в лікувальному закладі з приводу вагітності до дня пологів      з дня пологів   56 к.д.        
5 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності, якщо жінка виписується з живою дитиною         з дня пологів   140 к.д.    
6 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності у випадку смерті дитини   з дня пологів  70 к.д. 
7 Усиновлення дитини протягом 2 місяців з дня його нарождения         від дня усиновлення   до 56-го к.д. з дня народження    
8 Усиновлення двох і більше дітей протягом 2 місяців від дня їх народження        від дня усиновлення  до 70-го к.д. з дня їх народження   
9 Усиновлення дитини протягом 2 місяців з дня його нарождения жінкою, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС         від дня усиновлення   до 90-го к.д. з дня народження 
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №2

Листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною жінкою відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (декретна відпустка) працюючій жінці надається згідно ст. 20 Закону України “Про відпустки” повністю, незалежно від кількості фактично використаних до пологів днів, і оформляється вся одночасно.

Якщо жінка бажає приєднати щорічну відпустку до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, то керівник підприємства зобов'язаний надати таку відпустку за заявою жінки незалежно від тривалості її роботи у поточному робочому році.

ВИПАДКИ НАДАННЯ ВІДПУСТКИ ПОРЯДОК НАДАННЯ ЛИСТКА ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №3
В період тимчасової   непрацездатності жінки  листок тимчасової непрацездатності  закривається з дня надання відпустки і видається інший листок непрацездатності-по вагітності та пологах* 

- у період простою підприємства не з вини застрахованої особи;

- у період відпусток 

лікарняний листок по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністі та пологами не враховуючи  ці відпустки **    
В період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку    лікарняний листок по вагітності та пологам  надається з дня виникнення права на декретну відпустку незалежно від допомоги по догляду за дитиною                             
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №4

* Лікарняний листок, що передував відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, обчислюється на загальних підставах (з урахуванням стажу роботи, оплатою перших 5 днів за рахунок підприємства і т.п.).

** Якщо жінці надається декретна відпустка, коли вона знаходиться в щорічній, додатковій, іншій відпустці, то сума відпускних невикористаної частини відпустки підлягає перерахунку й утриманню з зарплати як зайво виплачена. Недовикористані дні відпустки надаються пізніше.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах (згідно ст. 51 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-III із змінами і доповненнями) є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Документи для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів із дня їх надходження на підприємство (у відділення Фонду - від добровільно застрахованих осіб).

Повідомлення про відмову у призначенні допомоги з вказівкою причин відмови і порядку оскарження видається заявнику не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення.

Виплата допомоги здійснюється за рахунок коштів Фонду (ст. 50, 52 зазначеного Закону):

КОМУ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ХТО ВИПЛАЧУЄ ТЕРМІН ВИПЛАТИ
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №5
Жінкам, які підлягають обов`язковому соціальному    страхованню (працюють на    підприємстві, у приватного підприємця)   Підприємство (приватний предприємець) за  основним місцем роботи   В найближчий після дня призначення   допомоги строк,  встановлений для виплати заробітної    плати                 
Жінкам, у випадку   ліквідації (реорга низації) підприєм ства, якщо право на отримання допомоги  настало до його    ліквідації  (реорганізації)      Правонаступник ліквідованого підприємства   В найближчий після  дня призначення  допомоги термін,  встановлений для        виплати заробітної   плати  
При його відсутності - виконавча дирекція  відділення Фонду за  місцем реєстрації ліквідованого   підприємства        Протягом 10 днів після призначення допомоги   
Добровільно застрахованним жінкам   Виконавча дирекція відділення Фонду за місцем їх реєстра ції    Протягом 10 днів після призначення допомоги 
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №6

Згідно ст. 39 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням” допомога надається в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від стажу роботи.

Сума допомоги по вагітності та пологах не обкладається прибутковим податком, з її не утримуються і на неї не нараховуються збори і внески в соціальні фонди (ст. 5 Декрету про прибутковий податок).

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001№ 1266.

Відповідно до цього Порядку середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати по видах виплат, що включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати (у т.ч. у натуральній формі), які підлягають оподаткуванню, і з яких виплачувалися страхові внески.

Згідно п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (доход), є період роботи з останнього основного місця роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала і сплачувала страхові внески чи за нього виплачувалися страхові внески. Він дорівнює 6 календарним місяцям.

Якщо застрахована особа проробила менш ніж 6 календарних місяців, то числення середньої заробітної плати провадиться виходячи з фактично відпрацьованого часу. Якщо за розрахунковий період застрахована особа не мала заробітку - виходячи з тарифної ставки (місячного окладу).

Відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами надається в календарних днях, а сума допомоги нараховується за робочі дні (аналогічно звичайному лікарняному) відповідно до графіка роботи за цей період.

З 01.01.2002 р. набрали сили:

  • нова редакція Закону України “Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII;
  • Порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751.

Згідно ст. 7 Закону України “Про державну допомогу сім`ям з дітьми” право на державну допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом усі жінки (у т.ч. неповнолітні), не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Підставою для призначення допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами є наступні документи:

  • довідка лікувальної установи встановленого зразка (пп. 6.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455);
  • довідка з основного місця роботи (служби, навчання);
  • довідка ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи в зв'язку з ліквідацією підприємства;
  • довідка державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні;
  • довідка з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не працюють (не служать, не навчаються);
  • рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для осіб, що усиновили чи взяли під опіку дитину протягом 2 місяців із дня його народження).

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців із дня надання відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки.

Тривалість і порядок надання декретної відпустки для непрацюючих жінок такі ж, як і для працюючих.

За період відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, що збігаються з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Згідно п. 7 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми № 1751 допомога по вагітності та пологах надається в залежності від соціальної категорії, до якої відноситься жінка, у наступному порядку і розмірах:

КАТЕГОРІЇ НЕПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК РОЗМІР ДОПОМОГИ (У РОЗРАХУНКУ ЗА МІСЯЦЬ) МІСЦЕ ВИПЛАТИ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №7
Жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил,   Погранвійськ, СБУ, оборони, інших війскових формувань і з числа осіб начальницького і ряового складу органов внутрішніх справ                                                    100% грошового забезпечення Місце основної служби За рахунок бюджетів Міноборони, Погранвійск, війск цивільної             оборони, органів внутрішніх справ   
Жінки, звільнені з роботи в зв'язку з ліквідацією підприємства, установи і    організації       100% середньомісячного доходу Органи праці і соціального захисту населення за місцем проживання За рахунок коштів державного бюджету  у виді субвенцій  у місцеві бюджети (жінках-“чорнобильцям” по коду програмної класифікації 3201120)
Жінки, зареєстровані в державній   службі зайнятості  як безробітні           100% мінімального розміру   допомоги по безробіттю
Aспирантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих учбових закладів I - IV рівня аккредитації і професійно-технічних навчальних закладів*                       Місячна стипендія
Непрацюючі жінки   25 %  розміру прожиткового                 мінімуму для працездатної                особи      
Порядок виплати допомоги по вагітності та пологах - изображение №8

* Жінка, що продовжує навчання, має право на виплату або стипендії, або допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором.

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»